Örnberg (Kokkoberg)

Ett ödetorp, som ligger i hemmanet Långsjöhöjden, Fryksände kyrkas skog c:a 2 km norr om Myrgubben, mot gränsen. De som bodde där vid sekelskiftet 1700 – 1800, hette Olof Persson född 1782 och hans hustru, Gertrud Jönsdotter, född 1785. Deras föräldrar finnes ingen säker uppgift på. De hade tre söner, Olov, Erik och Per, samt dottern Gertrud. De gamla dog år 1856. Vart barnen tagit vägen är ej känt, men på 1870-talet bodde där en Johan Samuelsson, och hans hustru hette Kajsa Jönsdotter. De hade tre döttrar: Maria, Anna-Lisa och Emma samt en son som hette Johan. Är 1881 begärde Johan Samuelsson timmer till husreparationer, ty husen var rent nerruttna, men blev nekad, ty de sade att husen var för dåliga att reparera. De flyttade då till Östra Mellanstugan på Långsjöhöjden och bodde då först i en gammal liten stuga som låg mot källar. Örnberg blev då utlagt till skogsmark. Innan landsvägen Torsby – Gränsen blev byggd år 1900, så gick den gamla kärrvägen, söder ifrån, förbi Örnbråten, så där tog många, som skulle in 1 Norge, in och vilade. Det är nu så igenväxt, att det är svårt att finna igen var husen stod.

Google maps

 kokkoberg
 Foto från Irmgard Henriksson