Långkroken

image_print

Ett gammalt ödetorp på hemmanet Mårbacken, som låg vid gamla landsvägen
Kiltarp – Mårbacken, norr om Fyrfottjärn. Den som bodde där under 1800-talets
mitt hette backstugusittaren Erik Jansson och hans hustru hette Ingeborg
Hallstensdotter. De hade två döttrar: Karolina och Ingeborg samt sonen Johan.
När de flyttade därifrån är okänt.

Långkroken är känt och omskrivet från år 1833 den 14 febr, då Olof Olsson från Kyrkonäs i Vitsand blev avrättad vid Långkroken, en plats vid vägen som ännu tillhör kronan. Han
hade förgiftat sin hustru och son. Detta är omskrivet på annan plats.

Lekvattningar gick en lång krok runt en avrättningsplats, så dom slapp se den hemska platsen!

 


Google maps