Mårbacken 1

Ett torp som låg på hemmanet Mårbacken, och hade två namn, nämligen Mårbacken och Södra Dalgosstorp. Det var tre torp på Mårbackens hemman, som hade samman namn. Södra, Nedra och Övra Dalgosstorp. Södra Dalgosstorp var beläget där som villabebyggelsen öster om vägen vid Östanå nu finns. I kyrkboken av 1850 är det beskrivet som Mårbacken, ej Södra Dalgosstorp. Den första som var kyrkskriven där, hette Jöns Jonsson, född 1792. Hans hustru hette Marit Mattsdotter, född 1788. De hade en dotter som hette Karin, född 1832, samt gifte sonen Mathias Jönsson och hans hustru Maria Nilsdotter. Sonen Per Johan, född 1855, gifte sonen Jon Jönsson, född 1823 och hans hustru Karin Ersdotter. så var det drängen Jan Jönsson, född 1836, och pigan Karin Månsdotter, född 1820. De flesta av dessa reste till Amerika och vid sekelskiftet blev det öde. Vid lantmäteri vid Mon i Mårbacken ärvde Maria Helliksson, som var gift med folkskollärare O. G. Fernström, södra delen. Han byggde då en villa med uthus och blev den första, som bodde där. Senare har det byggts flera villor, så det gamla Södra Dalgosstorp är nu ett vackert villasamhälle. Det är säkert en bebyggelse, som kommer att bli kvar i framtiden.