Välta

Ett öde torp, som ligger på hemmanet Ormberg, men även detta kommer från hemmanet Torsby. Det ligger norr om gården Ormberg. Där bodde i mitten av 1800-talet torparen Per Persson Dal. Hans hustru hette Stina Ersdotter. De hade en dotter, som hette Inga Maria samt sönerna Erik Gustaf, Karl Johan och Olot August. De reste till Amerika hela familjen och torpet blev öde omkring 1870. Billerud äger marken och det är nu helt beväxt med skog.


Fornsök