Bengtsfall (Bengtlöcka)

Ett litet ställe på hemmanet Örtjärnshöjden, som ligger ca 500 meter öster om Mellangården. Där bodde fältjägaren Bengt Jönsson Sund. Han gick under namnet Langbengt. Han var född 1808. Hans hustru hette Annika Ersdotter, född 1807. De hade tre söner: Olof, född 1847, Johan Emil, född 1849, och dottern Maria, född 2/5 1852. De flyttade därifrån på 1880-talet och stället blev öde.