Dalen

Ett torp på hemmanet Örtjärnshöjden, son var beläget norr om nedre Rintberg. De som bodde där under första hälften av 1600-talet var en som hette Olof Andersson, född 1815 och hans hustru hette Karin Persdotter, född 1816. De hade en son som hette Anders, född år 1846, samt döttrarna Marit, född 1849, Karin, född 1859 och Britta, född 1855. Britta gifte sig med en son hette Per Persson och de var troligen de sista, som bodde på torpet. De var mycket kyrksamma som det hette, och Per i Daln var en trogen kyrkobesökare, trots den långa och besvärliga vägen. Torpet blev öde år 1909 och är helt beväxt med skog.