Kullbråten

Ett litet ställe på hemmanet Örtjärnshöjden, som ligger söder om Sniptjärn efter rågången till Norra Ängarna i södra Lekvattnet. Den som bodde där var enkan Martha Jakobsdotter, född 1812, och döttrarna: Karin, född l84O, Marit, född 1852, och Ingeborg, född 1847, samt sonen Jan, född 1852. Så bodde där fattigflickan Kristina, född 1840. Stället var litet med små tegar och födde inte ens en ko. Det blev öde på 1870-talet.


Google maps