Örtjärnshöjden (Nergården)

Ett större torp som ligger på hemmanet Örtjärnshöjden, nerom Mellangården. Den som först omnämndes där enligt kyrkboken av år 1850, var en som hette Anders Jansson född 1821. Hans hustru hette Lisa Persdotter, född 1814. De hade tre döttrar: Kajsa född 1850, Kerstin född 1842, och Lisa Maria född 1855, samt två söner: Per född 1852 och August, födelseår saknas. Han tog tillnamnet Höglund. Det var sonen Per, som blev kvar på gården. Hans hustru hette Marit Eriksdotter. De hade två söner, Per Gustaf och Bror, samt en dotter som hette Maria. Bror reste till Norrland och det blev Gustaf som övertog gården. Han gifte sig med Kajsa Andersdotter från Ormberg. De hade fem döttrar: Klara, Gerda, Karin, Agnes och Ruth. Då Kajsa och Gustaf dog, brukades gården några år av systrarna Agnes och Ruth, men de flyttade omkring 1960 till Rådom och torpet blev öde. Boningshuset har senare sålts till fritidshus. Hela tiden från 1700-talet tills gården blev öde, var det samma släkt som bodde där, och det gick från far till son. Omnämnde Per Andersson var en person, som var mycket intresserad av det som hände i bygden och kommunen. Hans anteckningar är mycket intressanta och mycket väl utförda, så man får där en inblick om gamla seder och bruk, som är värda att bevaras för framtiden.


dar-nerDär Ner i Örtjärnshöjden.
Dåtidens ägare Per Gustav Persson.
Om en av släktens anfäder Jan Janson kan man läsa att hans dagböcker finns bevarade på Nordiska Museet.
Uppgiftslämnare: Margit Nilsson


Berättelser från Lekvattnet

– nedtecknade av bl.a. Per Andersson – bror till barnen Henry, Ruth, Birgitta och Gunborgs mormor – Lisa Maria Andersdotter – född i Lekvattnet 1855.

Sammanställt av Ann-Viol Johansson


Född 1814 Örtjärnshöjden. Gift med Anders Jansson Kähöinen(Nergården) Lisa Persdotter född 1814 (husförhörslängd 1820-1824 Örtjärnshöjden, Fryksände) gifte sig med Anders Jansson Kähköinen (Nergården) född 1821 som fick dottern Lisa Maria Andersdotter född 1855 som sedean gifte sig med Per Persson född 1858 och de fick dottern Hilda Karolina född 1889 och dottern Alma Maria född 1884 (Fryksände) och sonen Per Albin född 1886 (Lekvattnet) och dottern Elise Charlotta född 1892 (Lekvattnet).
Uppgiftlämnare Ann-Viol Johansson
– min mormor Hildas mormor