Sågtorp

Ett torp som ligger på hemmanet Rådom och ligger norr om Skannomtjärn och väster om Grunnsjön. Den som först började odla där kom från Käcktorp i Lekvattnet och var av släkten Käkköinen. Detta var på 1700-talet. Den som först omnämndes, enligt kyrkboken av 1851 i Lekvattnet, hette Erik Olsson, född 1818. Hans hustru hette Maria Nilsdotter född 1814. De hade en dotter, som hette Kerstin född 1840, samt tre söner: Erik född 1852, Nils född 1850 och Olof född 1842. Det blev sonen Erik, som övertog torpet. Han gifte sig med en som hette Ingeborg. De hade tre söner: Gustaf, Viktor och Emanuel, samt tre döttrar: Karolina, Alma och Mathilda. Erik Eriksson fick en tragisk död. Han arbetade med kolning och en natt blev han förgiftad när han låg inne i kojen. Det var troligen kolosförgiftning. Han levde så att han fraktades hem och doktor anskaffades, men det gick ej att rädda honom. Vid hans död blev det syskonen son fick överta gården, och det pågick en följd av år. På 1930-talet såldes den till skogsarbetaresmåbruk och köptes av Axel Jönsson från Josefsberg i Lekvattnet och hans hustru Jenny Kvernmon. De hade två söner: Otto och Gunnar. De flyttade från torpet 1966 och bodde vid Mårbacken. De är nu borta och sonen Otto är ägare till torpet som står öde.