Lumstorp (Lumsintorpa)

En gård, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet, i nordvästkanten av sjön Lomsen. Den som först enl. kyrkboken av 1851, bodde där hette Mattes Nilsson och hans hustru hette Elisabet Hansdotter. Mattes var född 1804. Han hade en son som hette Jan Mattsson och hans hustru hette Britta Jansdotter, född 1830. De hade en son som hette Mattes samt tre döttrar: Maria gift med Olof Olsson, Kyrkåsen, Elisabet gift med Nils Olsson, Berg och Kristina, gift med Harald Andersson, Lomsen; han kom från Kronhalla. De hade två söner: Julius och Henning, samt sex döttrar: Alma, Beda, Hulda, Jenny, Ingeborg och Frida. Harald Andersson var en duktig och framsynt person, som arbetade kanske mer för bygden än för egen vinning. Han började med att bära posten från Lekvattnet år 1907. För detta hade han en krona i veckan, så arbetade han för skolan. Skolhuset flyttades från Kvarntorp, år 1898. Detta för att de skulle få ”Kyrkan mitt i byn.” Det blev då kortare väg för de, som kom väster ifrån. Så var det flottled från Lomsen, som han arbetade för. Han drev en liten handel vid Lomsen och fraktade då varorna från Torsby. Detta var för många en stor hjälp. Han arbetade hela sitt liv för att få vägar. I början av 1920-talet sökte han väg från Lekvattnet till Ormhöjdens skola. Gubbarna i vägstyrelsen drog och drog på ärendet så att det skulle glömmas, men i slutet av 1920-talet kom det föreläggande från Länsstyrelsen att vägen måste byggas. Det stakades och knorrades, men 1930 började vägen byggas och var framme grovbruten 1933. Harald levde då ännu, så han fick år 1935 åka den nya vägen, när han för sista gången for över höjden.


 

Henning till vänster

Henning Haraldsson
Digalt museum
Benny Ljus


Harald Andersson och Torpet Lumstorp (Lomstorp)

Areal: Total 404 har, därav 4 åker, 400 skog.
Taxeringsv: 23,000 därav jordbruksm. 9,00, skogsv. 14,000. Gården till släkten 1850.
Jordart: Berg och mossjord. Skogsbestånd: barr- och lövskog.
Mansbyggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 1915.
2 höstar, 5 kort, 2 ungdjur, 1 svin, 10 höns.
Äg: Harald Andersson f 2/11 62, Son till Anders Hansson o h.h. Maria f. Halsensdotter.
Gift 1884 med Kristina f. Johansson.
Barn:
Alma 85
Beda 87
Julius 89
Henning 92
Hulda 96
Jenny 98
Frida 1900
Ingeborg 03.

Ägaren har förut innehaft diverse kommunala uppdrag.


Ägare och successionsordning

 1. Mattes Nilsson (f.1804) och  Elisabet Hansdotter.
  – de hade en son som tog över torp
 2. Jan Mattsson(f. 1830) och Britta Jansdotter.
  – de hade en dotter Kristina som tog över torpet
 3. Kristina och Harald Anderson
  – de hade en dotter Alma som gifte sig med Otto Olsson och fick sonen Hugo Olsson
  – de hade en son som tog över torpet
 4. Henning
  – hade en systerson som tog över torpet
 5. Hugo Olsson
  – hade en brorson som tog över torpet
 6. Lennart Olsson
  – nuvarande ägaren och brorson till Hugo

Hugos Olssons pappa var Otto Olsson Storfall, min farfar.
Hugos mamma var Alma från Lomstorp, en av Haralds barn.
Harald Andersson var Hugos morfar.
Hugo bodde med sin farbror Henning på Lomstorp under stor del av sin levnad.
Henning tog över Lomstorp när det blev arvskifte efter Harald och Kristina medan de andra barnen flyttade.
Hugo var min farbror och var den siste fastboende på Lomstorp, han dog julen 1973 sittande på soffan i köket. Lomstorp har varit i min släkt sedan 1842 då Mattes Nilsson kom från Bengtstorp i Bogen och köpte stället för 970 riksdaler. Har original köpebrev, säljare var en Anders från Karttorp. Alma var min farmor som gifte sig med Otto Olsson i Storfall.

Lennart Olsson

Kristina Jansdotter Riekkinen född 1861 Södra Lekvattnet gift med Harald Andersson från Kronhalla. Bodde på Lomstorp.Kristina Jansdotter Riekkinen 1861-1936 Lomstorp gifte sig 1884 med Harald Andersson 1862-1938 från Kronhalla.
Barn: Alma f 1885, Beda f 1887, Julius f 1889, Henning f 1892, Hulda f 1896, Jenny f 1898, Frida f 1901, Ingeborg f 1903.
Irmgard Henriksson
Maria, gift Olsson på Tomta, var född på Lomstorp 1866, tydligen syster till Kristina, nämnd av Irmgard här ovan. Det fanns också en syster Elisabeth. Maria och Elisabeth dog båda med några dagars mellanrum 1953, gemensam begravningsgudstjänst i Lekvattnet. STORT kalas på Tomta efteråt!
Ingrid Montan
Begravningen av systrarna finns med i Hermansons hembygdsfilm om svunna tider i Lekvattnet.
Kristina Bergdahl
Maria och Elisabeth/Lisa var gifta med var sin broder – Nils resp Olof. De kom från Berg
Ingrid Montan
Minne från I-M’s barndom. När Hugo ve Lomsen skulle åka ner till Lekv. och hämta posten som han sen delade ut hade han hängt en en gran efter cykeln för att bromsa nedför Rabackoberg.
Bjarne Bernerfalk
Hugo var väldigt blyg av sej, är mitt minne
Leif Johansson

Kristina Jansdotter Riekkinen född 1861 Södra Lekvattnet gift med Harald Andersson från Kronhalla. Bodde på Lomstorp.

Kristina Jansdotter Riekkinen född 1861 Södra Lekvattnet gift med Harald Andersson från Kronhalla. Bodde på Lomstorp
Fotoägare Britta från Kissalamp

Det är min morfarsmor
Hon är född precis 100 år före mig.
Kristina Myhrman

 


Lomstorp enl Marie-Louise Olsson.
Bilden är intressant för det tycks som den gamla rökstugan ännu finns kvar.
Fotoägare: släkten Jonsson.
Irmgard Henriksson

Rökstugan revs 1921
Lennart OlssonHär är en fin bild på badpojkar vid Lomsen. Från vänster Mats i Österberg, Rune Magnusson barn till Hulda, John Ludvigsson, Hugo Magnusson barn till Hulda och sist Hjalmar ve Kissalamp gift med Frida från Lomstorp.
Lennart Olsson

 

Porträttgalleriet: Harald Andersson