Pundan

Ett ödetorp, på hemmanet södra Lekvattnet, som ligger strax söder om
ödegården Torp, väster om tjärnet Rikkonen, vilken fått namnet efter en
finsk kapten Rikkonen, som skulle vara stamfader för Spettun-finnarna. Pundan
är ett mycket gammalt torp, som uppodlades av finnar, men den som omnämnes bo
där i mitten av 1800-talet hette Jan Mattsson, född 1793 och hans hustru hette
Marit Olsdotter född 1790. De hade en son, som hette Per född 1825 samt två
döttrar: Kerstin född 1827 och Annika, som gifte sig med Jan Kristoffersson.
Så bodde där drängen Nils Bengtsson. Det blev sedan sonen Per Jansson, som
övertog gården hans hustru hette Sofi Hallstensson. De hade tre söner: Johan,
Per och Hallsten, samt fyra döttrar: Maria, Anna, Sofia och Kristina. Så bodde
där pigan Kerstin Nilsdotter. De flyttade därifrån år 1910 och gården
försåldes till Olof Nilsson, Lysvik. Han skaffade dit en arrendator, som hette
Henrik Andersson och hans hustru hette Karolina Andersson. De kom från Mangen i
Vittsand. De hade fem söner: Oskar, Gustav, Helmer, Fritz och Rudolf, samt två
döttrar: Karolina Hilda och Edla. Torpet blev öde i början av 1930-talet.
Arvingarna efter Olof Nilsson har donerat torpet med 200 tunnland skog, till
Lekvattnets kyrkoförsamling, som kommer att få förvaltas efter att de två
systrarna Persson, Bäcken, Ivarsbjörke har blivit borta.


Pundan” ca 1949, själva torpet fanns nog inte kvar då men alla uthus ser ju väldigt välbyggda ut!
Elinor Henriksen

Att de skulle ha bott i Gräsmark har jag inte hört men det kan väl va möjligt tror att de flyttade till Pundan 1911.
Huset vid Pundan är inte förfallet och borta, det är flyttat till centrala Lekvattnet och heter nu Linna.
Alice Johnsson

Fornsök

Google Maps