Ritamäki (Ritaberg)

image_print

Finngården Ritaberg, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet, är ett av de äldre torpen, men den första bebyggelsen var längre upp i övre ändan av inägorna.

Vem som byggde där först kan med säkerhet inte sägas, men den som först omnämnes ha bott där hette Jan och han var född på 1760-talet. Han hade två söner: Per född 1798 och Olof född 1812. Olof gifte sig med en som hette Annika Henriksdotter. De hade tre söner: Jan född 1847, Lars född 1849 och Olof född 1853. på 1840-talet byggde Olof Jansson upp den nedre gården, det vill säga, den nuvarande Finngården. Hur många barn Per hade finns ingen uppgift på.

År 1857 drabbades hans familj av rödsoten, när modern och fyra barn dog. Det stod fem likkistor vid kyrkporten i Lekvattnet på en och samma söndag och alla var från Per Janssons familj i Ritaberg. Året efter dog fadern och o.ä. dottern Kerstin Nilsdotter och nästen hela denna familj försvann.

Jan Olsson gifte sig med en flicka från Lamasa, som hette Sofia Jansdotter, född 1850. De hade tre söner: Johan, Olof och Henning samt tre döttrar: Augusta, Signe och Beda. Augusta gifte sig och flyttade till Sunne.
Olle gifte sig med Klara Eriksdotter från Österby i Norge och flyttade till Rönningen. De övriga fyra syskonen bodde kvar och brukade torpet.


Grinden vid Ritamäki på 60-talet

På bilden är det jag och min syster
Aina JohanzonRitaberg

Fotograf:Nils Keyland 1916


Gården Ritaberg i “nytt” perspektiv. Bilden från 1984.
Foto John L.
Irmgard HenrikssonBild från mor Majas album
Linnea Mattson


Beda och Henning vid rökugnen på Ritamäki.
Fotoägare: Irmgard Henriksson


Enligt min far är han till vänster Henning Jansson, Ritaberg.
Han var gift med Marja på Rävtorp.
Carina Lundgren
 Henning ve Ritaberg och Nelly. Längst till höger är Einar Johannesson.
Lillemor Etna Larsson

Henning Jansson eldar i rökugnen på Ritamäki. Värmlands musèum.

Irmgard Henriksson


Har ett starkt barndomsminne när jag tillsammans med mina föräldrar Bengt och Anna ,på skidor tog oss fram till Ritamäki . Det var sista vintern de bodde kvar kanske -64 ? De var nyeldat och röken låg kvar i rökstugan.
Anna-lena Grigholm Lundqvist


Henning var ju mycket riktigt gift med Maria Johannesson. Men bodde Maria verkligen någonsin på Ritamäki? Henning och Maria gifte sig 16/11 1929. Samma datum flyttar de båda till Sockenstugan, enligt församlingsboken, men bara Henning har då bott på Ritamäki. Maria har bott lite varstans, bland annat på Västra Strand där hon drev ett kafé med sin syster Nellys hjälp. På Ritamäki bor sedan tre av Hennings syskon kvar. Maria dör 1932, efter tre års äktenskap, och är då fortsatt skriven på Sockenstugan. Det verkar som Henning flyttar tillbaka till Ritamäki först som änkeman.

Henning “var gift med Marja på Rävtorp”. Nu var ju Maria Johannesson (1893-1932) förvisso från Rävtorp, men för mig är det väl framförallt hennes mor, poeten, som är känd som “Marja i Rävtorp” (1865-1933). Åtminstone för eftervärlden. Denna sammanblandning har jag stött på tidigare, då såväl Hennings bröllopsfoto som brudklänningen på Finnskogsmuseum påståtts ha med Marja i Rävtorp att göra, fast väl båda föremålen hänger ihop med dottern Maria. Det är olyckligt men begripligt om Henning på Ritamäki i olika återkommande sammanhang felaktigt påstås ha varit gift med skaldinnan från Rävtorp
Oscar Elfstrand

Lekvattnets Hembygdsförening “tar över” Ritaberg 1965

från vänster:

  1. Lantm. Johansson
  2. Henry Sammels, Sammels
  3. Karl Olsson
  4. Henning Jansson
  5. Olov Olsson
  6. Bertil Johansson, Tomta
  7. Oskar Käck, Byggninga
  8. Erik Olsson

Då min bror frågade en gammal finsk man vad Ritamäki betyder fick han på sjungande finlandssvenska svaret: Rita: kvinnonamn, Mäki: berg, kan vara backe också.
Inga-Lisa Zamuhl

Namnet kommer av en tvist i slutet av 1850 talet mellan ägarna av finntorpet Kvarntorp och norrmännen om äganderätten till rågen, då riksgränsen mot Norge inte var markerad. Fanns ju också en byggnad ovanför den nuvarande från äldre tider som antagligen brann ner!
Elinor Henriksen

Fornsök

Google maps