Svarttiärnskuja. Även kallad Gofarskuja.

En gammal öde boplats, som ligger i hemmanet Södra Lekvattnet, vid
Gofarsbäcken, mellan Svarttjärn och Västra Ängen. Där bodde backstugsittaren Olof Olsson född 1801. Hans hustru hette Johanna Olsdotter född 1802. Samt inhyses Kerstin Persdotter (Reska Kerste). Den som bodde där till sist hette inhyses Maria Nilsdotter och hennes o.ä. son Johan Cristoffersson och o.ä. sonen Nils Nilsson samt skomakarlärlingen Per Jönsson. Svartkuja var endast en stuga, med nödiga uthus, samt ett uppodlat
potatisland. Blev öde på 1880-talet.