Kivniem

En boplats som ligger på hemmanet Stensgårds utskog nordost om Hötjärnsängen Östra Hötjärn). Den som bodde där hette Mattes Jansson och hans hustru hette Karin Johannesdotter. De hade en son som hette Johannes, samt en dotter som hette Maria. Stället blev öde 1870 och är nu helt utplånat av skog.


Google maps