Kruggen

Ett torp som är beläget på hemmanet Stensgårds utskog och gränsar till Backtorp och Björkebo. Det var först ett ställe, men delades sedan, så det blev Övre och Nedre Kruggen. på Nedre Kruggen bodde på 1850-talet en som hette Per Nilsson och hans hustru hette Ingeborg Persdotter. De hade två döttrar, Karin och Ingeborg samt två söner, Per och Nils. så var det o.ä. sonen Emil Mattsson. Dottern Karin gifte sig med en som hette Olof Eriksson, son till Erik Persson (Kebbo), vilken kom från Linnan vid norska gränsen, men bodde i Brostugan. De byggde nytt och det blev två torp. Ingeborg(1) gifte sig med folkskollärare Branzell. Till nedra Kruggen kom sedan skräddaren Mattes Nordlund med familj, vilken är omskriven på Kinniastorp. Torpet såldes till en som hette Emil Eriksson(2), som var född i Mattila. Han var till Amerika och hemkommen därifrån köpte han Kruggen. Han bodde där till sin död, då hans syskon Karin Eriksdotter och Per Eriksson flyttade dit. Per var den siste som bodde på torpet. Han dog år 1945. Han skänkte torpet till Rudolf Karlsson och hans hustru Karolina Persdotter, som hade det i sambruk med Björkebo. En del har försålts till tomter och två sommarbostäder har byggts, så platsen är bevarad för framtiden.


(1)Skolfoto från Rådoms gamla skola ca 1900 med Oskar Adolf Branzell 1849-1937 som tidigare 1871-1877 hade varit lärare i Mårbacken och Ormhöjden. Till höger sitter hans hustru Ingeborg Persdotter 1848-1932 från Kruggen Lekvattnet, hon var verksam som småskolelärarinna.
Ingvar Svensson


(2)Emil Eriksson
född: 1860-01-29
Den 6 november 1891 flyttade Emil Eriksson åter till Lekvattnet från USA, där han köpte Kruggen.
Han var 31 år vid återkomsten.


Får- och grishus. Björkebo/nedre Kruggen

Åh, våra höns å kaniner. Stugan ägs/ägdes av Elsa på Flån, Östmark! Mittemot hönsen så är det fårhagen.
Lena Jakobsson

Huset hör till Stensgårds utskog 1:264 och ägs numera av oss. I huset bodde på 1930-talet o tidigare en äldre man som kallades “Peken”. Min mamma Viola minns honom. Han hade så goda äpplen. Hon och hennes bror Fritz brukade besöka honom. Ett av rummen i stugan är tapetserat med tidningar. Peken hade nog väldigt kallt i sin stuga. Han satt ibland på spisen för att hålla värmen och hade väldigt dåligt med ved så brasan blev väl inte så stor. Birgitta Sundberg ägde fastigheten före oss.
Irene Olsson 

Per Eriksson Per “Peken”