Pakkalamp (hos Kristoffer)

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog och är det som ligger längst öst. Den som först började odla där hette Cristoffer Henriksson, född 1797. Hans hustru hette Maria Jansdotter, född 1790. De hade en dotter, som hette Karin, och en son, som hette Cristoffer. så var de skrivna på samma torp: Sigfrid Sigfridsson och hans hustru Sofia Cristoffersdotter samt döttrarna Marit och Maria och sönerna Johan, Karl och Olof. Sonen Cristoffer Cristoffersson blev ägare till Pakkalamp. Han hade en dotter, som hette Charlotta Cristoffersdotter och hon gifte sig med en Hilmer Jönsson från Fäbacksberg. De bodde på Pakkalamp omkring tjugo år. När de flyttade därifrån år 1953 blev torpet öde. Stugan står kvar, men logen har flyttats till hembygdsgården Karmenkynna. De skänkte torpet med skog till en pensionsfond för gamla boende i Lekvattnets församling, med Lekvattnets kyrkoråd som förvaltare. Torpet är nu beväxt med ungskog.


Google maps
Fornsök

 Packalam - när Kristoffer
“Nedre Pakkalamp/Nedre Kottjärn/När Kristoffer”
Foto tillhandahållet av Irmgard Henriksson
 hilmer-lotta
Charlotta “Lotta” Kristoffersdotter Kukkoinen
med maken Hilmer Jönsson Juuselainen.
okänt flickebarn.
Foto tillhandahållet av Irmgard Henriksson
 hilmer_jönssonHilmer Jönsson född 1882 gift med Lotta vè Pakkalamp.
Foto tillhandahållet av Irmgard Henriksson

Charlotta Kristoffersfdotter Kukkoinen gift Jönsson född 1890 på Mustaporri/Svartbäcken. Senare känd som Lotta på Pakkalamp (nedre).
Gift med Hilmer Jönsson Juuselainen född 1882 i Vittjärn.
Lotta avled 1961.
Obs näverkont och näverlur.
Bild från Digitalt museum.
Irmgard Henriksson
Minns när hon kom skidande nerför berg.Hon använde en stav.Hälsade ofta på farfar.De var jämnåriga.Har kvar jättefina vantar ihandspunnet garn och ” näverflätad ” mudd som hon gett honom.
Inga-Märtha Bernerfalk

 Hilmer

 En dödsfallsnotis efter min morfar Johan Jönsson
broder Hilmer Jönsson.

Uppgiftslämnare Lars JohanssonCharlotta ve Pakkalamp och Allan i Pålilla.

Foto: Lars Johansson


Jag är inte helt säker på vilka det här är. Men jag är nästan säker på att det är Charlotta och Hilmer Jönsson, ve Pakkalamp. Fotot är daterat 08-08-1943 på baksidan

Foto: Lars Johansson


Här är en bild på Hilmer Jönsson på äldre dar, han var broder till min morfar Johan. Hilmer var även gift med Charlotta ve Pakkalamp. Den andre mannen till vänster heter Viktor Larsson

 

Foto: Lars Johansson


PakkalampstuganCharlotta ve Pakkalamp

Foto: Lars Johansson
En bild på Charlotta ve Pakkalamp, och en på stugan.
Jag hittade bilderna på Ancestry..


pakkalamp-skidtur

Fotoförmedlare: Lars Johansson

Elinor Henriksen
 Mellan 1915 och 1920 så är Charlotta ute på skidtur och i dörröppningen står hennes pappa Cristoffer Christoffersson!