Bråten, västra (Gösta)

Västra Bråten finns med på karta för laga skifte år 1844. Så det bör vara byggt före detta årtal. Låg då under samma fastighetslittera som Täppa och Hörn, men alla tre torpen hade egen skatt.
Den sista familjen som hade egen skatt på torpet, de flyttade till Amerika 1907. Fastigheten var sedan i Billeruds ägo fram till 1988.
Fastigheten är idag mycket fint renoverat av Anne-Mari med familj, som äger det sen några år tillbaka.
Jörgen Klockars

Tror att de var 1938 som min pappa Gösta flyttade dit som arrendator åt Billerud.

Bröllopskort på  Gustav(Gösta) och Anna Jönsson

Adina Werner

Gösta Jönsson

Fotograf: Jan Stålberg
– fotot är taget på en aution på mon

Pappa Gösta är född i Knappåsen.
Adina Werner


Torpare Oskar Persson född 1887 Fryksände gift med Beda född 1886 Östmark.

Barn:

  • Artur Hjalmar f 1908
  • Per Viktor född 1911 (Viktor Persson, Sätran)
  • Berta Olga Maria född 1915

Församlingsbok 1914-1929 Bråten Västra, Bredsjön Lekvattnet. sid 3 AD.
Irmgard Henriksson


Viktor Persson

Foto från 1962

Niclas Persson

google maps