Pralliåsen (Odlingsmyren)

Hemman:Bredsjön
Latitude: 60.11684
Longitude:12.70351
Antikvarisk kommentar enl FMIS:
Karl-Ivan Johansson Bredsjön.Inventerat av Ingemar Einarsson och Lennart West.
Beskrivning enl FMIS:
Bostadsgrund 8 x 7,5 meter. Spismursröse 2,5 m i diameter höjd 0,9 meter.
Inom ett 50 x 50 m stort område 3 större och 1 mindre röjningsröse.