Uppgården


Anders Olsson Porkka ägde och bebodde Uppgården från mitten av 1850-talet.
Han uppvaktade konung och regering 1823 i en tolvmanna deputation angående byggandet av finska kyrkor.
Skollärare, nämndman, länsman och klockare i den planerade finska församlingen “Lautasalmi”.
Han var barnbarn till Anders Eriksson Burk som tillhörde den finska släkten Porkka.
Var även Gottlunds förtroendeman bland värmänningarna, skrev och talade både finska och svenska!
Elinor HenriksenDetta är hos Kerstin i Fäbacken
Adina Werner