Nolgården eller Där nol

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR:
Rökstugan byggd 1842.
1948: 5 hektar jordbruksareal och annan mark (bergjord och mylla), 27 hektar skog. Manbyggnaden uppfördes 1936, ladugården 1947. 5 nötkreatur, 2 ungdjur.
Byggnadsinventering 1999: Rökstugan brann på 1920-talet. En spis med järnrör direkt igenom taket hade satts in i kåven, den blev överhettad. Något år före branden ville Nils Keyland köpa huset, men det fick han inte.
BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN:
Bostadshus. Nordvästsluttning. Öppen åkermark i öster, en bit åker i väster och i norr mer öppet. Invid huset lummigare med friväxta träd, björkar och rönnar. Marken sluttar. Rösen i åkerkanterna.

Text från BebyggelseregistretRökstugan i N. Vittjärn.
1. Kristin, 2. ?, 3. “Gammel-Johan” (Olsson), 4. Karl Mattsson, 5. Johan Mattsson.
Bilden tagen av Nils Keyland 1916.
I boken Försvunna rökstugor står att rökstugan byggdes 1842 och brann i början av 1920-talet. Nils Keyland ville köpa rökstugan, men fick inte.


Rökstôga brann ner efter att de installerade en kamin och det tog fyr på vinden efter det.
Daniel Högfeldt


Skiss över Nolgården

Skiss från bebyggelseregistret


Vittjärn 7
Mats Matssons hus ligger på samma plats som där rökstugan låg (Nolgård eller Där nol).
Irmgard Henriksson