Tullarbostaden (vid tullstationen)


I detta huset bodde Hansson med familj.
Hillevi Mattsson

Sven och Gunvor Hansson med dotter Birgit bodde där under många år.
Kerstin Olsson

Jag blev nästan boende där. När jag var 20 år blev jag anställd som tullare i Vittjärn, mor mätte och sydde på gardiner.  Men först så skulle jag göra ett års utbildning i Karlstad.
På första dagen i Karlstad, fick jag besked om att jag inte kunde börja, eftersom jag hade för dårlig syn.
Jag överklagade och fick skadestånd 2 år senare, men då hade mitt liv tagit en annan bana
– universitetsstudier.
Benny Ljus