Kronhalla norra

Kallas även övre Kronhalla


Gård i söderläge med boningshus från 1910 och äldre timrade uthus.
Stora gärde söderut som slutta starkt. Odlingsrösen. Intressant lillstuga med jordgolv..
Fritidshus.
1978: Datum med stenspis, siffror inristade på en sten. Endast ugnen kvar. Bredvid den en källa. Grundstenar kvar, ugnen har rustats upp.

Bebyggelse registret

Kronhalla norra
Kronhalla övre

Irmgard Henriksson

Så här skrev min mamma om Norra Kronhalla ” Bakom huset fanns en brant backe där vi åkte kälke om vintern. Alla krötter gick lösa i skogen och man hörde på bjällerklangen vart de kom ifrån. Här växte smultron i massor de största jag sett. Härförbi gick vägen till Pakkalamp”
Elinor Henriksen

Där Nool Kronhalla

Elinor Henriksen

Oscar och Sven på Norra Kronalla

Aina Johanzson‎

Utanför vävstugan. Oscar kom ungefär en gång om dagen och inspekterade Oskars olika projekt.
Mikael Johansson

Här bodde Signe Johansson Porkka (min morfars syster)1913-1972, född Östra Mellanstugan Långsjöhöjden, samt maken Alfred Andersson Orainen f 1895 Svartbäcken och sonen Sven f 1935.
Huset nederst är nog backstugan med jordgolv. Hoppas den finns kvar.
Irmgard Henriksson

Signe, Alfred och sonen Sven

Irmgard Henriksson

Till backstöga flyttade Alfreds bror Oskar när han flyttade från Svartbäcken 1964.
Han var på Svartbäcken på sommaren.
Då var vi där och plockade svarta vinbär varje år.
Långt att gå för då fanns ingen väg.
Bodiil Nordquist

Konhalla övre

Alfred Andersson Orainen f 1895 med hustru Signe Johansson Porkkainen född 1913 och med största sannolikhet sonen Sven och platsen övre Kronhalla. De finska släktnamnen Orainen och Porkkainen är när det gäller dessa släktled säkerställda via DNA-tester.
Irmgard Henriksson


Norra/Övre Kronhalla.
Alfred Andersson Orainen f 1895 Mustapori gift med Signe Johansson Porkka (min morfars syster) f 1913 Östra Mellanstugan Långsjöhöjden. Död 1972. Sonen Sven.
Irmgard Henriksson

Lisa Andersdotter Orainen gift Larsson född 1891, Lärarinna.
Sven Andersson Orainen son till Signe Johansdotter Porkka gift Andersson 1913-1972.
Irmgard Henriksson