Oppgården (övre)

image_print

Den här fina modellen av Poptorp fick pappa av sin kusin Einar Johannesson , som då bodde i Torsby och hade en stuga i Lekvattnet.
Gullan Karlsson


Bebyggelseregistret
BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN:

De närliggande gårdarna ger bykaraktär. Gård belägen i östsluttning. Hag- och f d åkermark österut och söderut. Starkt igenväxande omgivning. En igenväxt väg leder fram till mangårdsbyggnaden. En nyare med vändplan finns också. I trädgården aplar, syrener och vinbärsbuskar. Stenrösen i markerna. Fritidshus.

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR:

1976: Bostadshus 12×9 m med eternittak, 3 uthus, fritidshus 6×6 m med plåttak (inredd ladugård).Google maps