Mellangården, Örtjärnshöjden


Area: 12 har, vara 2 har åker, resten skog och slåttermark. Jordart: moränmylla.
Manbyggnaden, ursprungligen uppförd på 1700-talet, ombyggdes 1934. Ekonomibyggnaderna har renoverats under senare år. — Husdjur: 1 häst , 4 nötkreatur och 4 får.
Gården har varit i släkten i 325 år och har gåt i arv från far till son eller dotter enligt följande

  1. Jöns Elofsson f. omkr. 1712
  2. hans son Lars Jönsson f. omkr. 1730
  3. dennes dotter Karin Larsdotter f. omkr. 1767 g. m. Erik E:son Kyskinen f. 1765-d 1836.
  4. deras son Jon Erik Eriksson f. 1798-d. 1835. g. m. Marit Jansdotter f. 1803-d. 1874
  5. deras son Jon Jonsson f. 1863 g. m. Kerstin Eriksson f. 1866
  6. samt deras son, nuvarande ägaren.

En del av gamla manbyggnaden  är nu hembygdsgård i Lekvattnet.

Edvin Jonsson är född 1899 och gift med Mathilda Eriksson född 1894, dotter till Erik Eriksson “Sågtorp”,
o.h.h. Ingeborg Eriksdotter från “Bosberg”, Östmark.
Barn: Ingrid, Erik och Ivan.


Mellangården, Örtjärnshöjden innan rökstugan “sålts av” till Lekvattnets Hembygdsförening 1923.


Porträtt Edvin Jonsson Från mellangården Örtjärnshöjden.
Den här har vi på väggen hemma.
Wenche Mauritz