Herrgården Gustavsdal

Herrgården Gustavsdal i äldre tider


På Herrgården bodde Rut och Henning Olsson med barnen Kjell, Gunnar och Britta.
Ronny Jansson


Arrendator Henning Olsson född 1906 Nevåsmyren Mårbacken.
Vigd 1935 med Rut född Karlsson 1915 Östmark.
Sveriges befolkning 1950 och 1960 samt fdl.
Irmgard Henriksson


Rut Olsson
Irmgard Henriksson


Där bodde min farbror Henning Olsson med familj.
Kjell Olsson i Säffle äger Herrgården nu.
Bernt Olsson


Gustavsdals såg och kvarn på 40-talet


Fotograferat från gamla vägen till Finnsjön.
Herrgården syns på östra sidan dammen.
Huset “Stamperlöcka” i förgrunden, står i ungefär nord/syd riktning.
Börje Oscarsson


Gustafsdals järnbruk.

Margit Nilsson


Vy över Gustavsdal på 40-talet