Framgården

I Fryksändes husförhörsbok 1845-1851 finns det två rubriker “Framgården” under Södra Lekvattnet. Går man framåt till nästa husförhörsbok – Lekvattnets första – ser det ut att kunna röra sig om Uppgården respektive Nergården. De två boende familjerna har inget uppenbart nära släktskap, men däremot slående likheter i såväl namn som ursprung.
Den “ena Framgården” drevs av “Store” Jöns Nilsson (f1784) som var son till “Gamle” Nils Jönsson (f1749). På raka fädernet var de ättlingar till Eskil Eriksson (född tidigt 1600-tal) i Önneby och släkten kom till Södra Lekvattnet omkring 1720. Ättlingar spred under 1700- och 1800-talet snabbt ut sig “Öster om Höjden” och därikring, till Södra Sätern, Jonsåna, Heden, Ängarna, Granälven, Oxtjärn, Jossistugan osv. När Store Jöns dör 1849 ser det i böckerna ut som att sonen Jon Jönsson (f1819) tar över driften av föräldrahemmet, därefter skrivet som Uppgården. Enligt “Boken om Lekvattnet” var Jon den siste gästgivaren i Uppgården, så även fadern Store Jöns kan ha varit gästgivare. Store Jöns far Gamle Nils Jönsson (bror till urmakaren Jon Jönsson) var bonde och skall enligt Nathan Hedin (“Allmogeurmakeriet i Värmland”, 1929) ha tagit över fadern Jöns Jonssons (f1717) gård. Kyrkböckerna ger bilden av en obruten kedja av arvingar och första bosättningen vid Uppgården skulle således kunna ha skett kring 1720, när denna släkt kom till Södra Lekvattnet. Detta är dock osäkert, då de till en början skulle kunna ha bott någonstans i närheten.
Den “andra Framgården” är utifrån husförhören säkerligen Nergården och drevs av “Unge” Jöns Nilsson (f1793) som var son till “Unge” Nils Jönsson (f1768). På raka fädernet var de ättlingar till Jakob Hansson (född mitten av 1600-talet) i Önneby och släkten kom till Södra Lekvattnet i slutet av 1600-talet. Ättlingar till denna släkt bosatte sig bland annat på Sätra och Flån. “Popkongen” Nils Nilsson (f1782) var också av denna släkt. Han gifte in sig i den gamla Poptorp-släkten och förvärvade därutöver även Österberg, Karttorp, Lamasa och Borgestorp, såsom beskrivet i “Boken om Lekvattnet”.
Under 1800-talet gifte båda dessa släkter successivt ihop sig med de finska familjerna i Lekvattnet.

Oscar Elfstrand