Näs

Det har varit sågverk här en gång och att detta hus är en byggnad som blev kvar från den tiden.
Per Simberg

1924 började Carl Magnusson med ett cirkelsågverk på Näset i Käcktorp med en lokomobil, som såldes till Fensbol och efter att ha tjänstgjort i ytterligare någon tid skrotades den genom sprängning med dynamit. Sågbänkarna såldes 1936 till Oskar Keck i Byggningen, som skaffade en råoljemotor och sågade i Karaboska till 1940, då råolja ej längre kunde anskaffas på grund av kriget.
Ur Boken om Lekvattnet av Hasselstig sid 65.
Irmgard Henriksson