Nybo

Nybo byggdes av Jon Berglund på andra halvan av 1800-talet då utan det tillbygge som är nuvarande entrén. Den tillbyggnaden gjordes på 30-talet. Nybo var då tullstation, som därefter övertogs av sonen Petrus Berglund född 1875 med hustru Signe född 1888. De gifte sig 1909 och bosatte sig alltså på Nybo. De fick 4 barn och ett av dem var Ingers pappa Gunnar Berglund född 1915. Han gifte sig 1944 med Ingers mamma, Elisabet Persson, alltid kallad Lisa. De bosatte sig på Nybo, då tillsammans med Signe som då var änka sen 4 år tillbaka. 1947 var året då Gunnar och Lisa övertog Nybo. Av anledning vi inte kunnat få fram fick inte Gunnar Lagfart, alltså inregistrerad som godkänd ägare, förrän 1961. När Nybo slutade att vara tullstation vet vi heller inte men det vi vet är att Nybo var tullstation under kriget.
Elin Steffenrud Andersen


 

Foto från Göstas fotarkiv 


Äldre bilder