Emigration

image_print

Utvandringen från Sverige till Amerika började i mitten av 1840-talet. Man reste bort från dåliga ekonomiska förhållanden, religiös ofördragsamhet eller politisk omyndighet. Under massutvandringen, som inleddes i samband med nödåren i slutet av 1860-talet, reste man till någonting nytt och förhoppningsvis bättre: det efter inbördeskriget starkt expanderande USA. Emigrationen blev särskilt omfattande när dåliga tider i Sverige sammanföll med goda i Amerika. Detta gäller särskilt 1868-71 då ca 100 000 utvandrade och 1880-talet då nästan 350 000 personer lämnade Sverige.

De flesta svenskar reste via Göteborg. Därifrån reste emigranterna med båt till Hull i England. Sedan var det tåg till Liverpool och slutligen med större fartyg till New York. Andra lösningar fanns givetvis, men detta var den vanligaste vägen tills Svenska amerikalinjen startade med direktresa från Göteborg till New York år 1915.

Lekvattningar tog oftast en annan rutt – de gick till Kristiania (Oslo) och sedan med båt till Hull och därifrån samma rutt till USA.  Andra åkte via Canada och sedan ner till Minnesota.

I emigrationens tidigare skeden kom de flesta från landsbygden och sökte en farmarbygd i Mellanvästern. Möjligheterna att förvärva jord för en billig penning, inte minst Homestead Act 1862, spelade stor roll för utvandringen. De tidiga utvandrarna bosatte sig i Minnesota, Illinois, Iowa och Kansas.
I Chicago bodde fler svenskar vid sekelskiftet än det fanns invånare i Göteborg.

Från 1800-talets mitt och fram till 1930 emigrerade ungefär 1¼ miljon svenskar till Amerika varav cirka 100 000 kom från Värmland och cirka 1 500 från Lekvattnet.

Mer än hälften av Lekvattnets befolkning emigrerade till USA mellan åren 1860-1900. De första gav sig iväg redan 1852, men den stor skaran utvandrade under nödåren på 1860-talet, vilket måste inneburit ett långt tåg av hästkärror, män, kvinnor och barn. Mellan 1865-1914 utvandrade 884 lekvattningar. Socknens befolkning sjönk från 1425 (1875) till 768 (1914). Under en fyraårsperiod i slutet av 1860-talet utvandrade 12% av socknens befolkning.
Lekvattnets församling var med dessa siffror en av de hårdast drabbade i hela Sverige, 53 % av befolkningen lämnade sina  hem.

Information om personer som emigrerat från Sverige,
och då främst till USA.
 1. Besök från Alaska
 2. Brev från Amerika 1901
 3. Brev från Amerika 1915
 4. Brev från Amerika 1926
 5. De försvunna lekvattningarna har hittats
 6. Foto Grand Forks, North Dakota, USA
 7. Fredericka Nelson(Nilson)
 8. Johannes Svensson
 9. Lill-Majas Levnadsöde
 10. Platser som Lekvattningar emigrerade till
 11. Sista brevet till Lekvattnet
 12. The Nordine family