Emigration

Utvandringen från Sverige till Amerika började i mitten av 1840-talet. Man reste bort från dåliga ekonomiska förhållanden, religiös ofördragsamhet eller politisk omyndighet. Under massutvandringen, som inleddes i samband med nödåren i slutet av 1860-talet, reste man till någonting nytt och förhoppningsvis bättre: det efter inbördeskriget starkt expanderande USA. Emigrationen blev särskilt omfattande när dåliga tider i Sverige sammanföll med goda i Amerika. Detta gäller särskilt 1868-71 då ca 100 000 utvandrade och 1880-talet då nästan 350 000 personer lämnade Sverige.

De flesta svenskar reste via Göteborg. Därifrån reste emigranterna med båt till Hull i England. Sedan var det tåg till Liverpool och slutligen med större fartyg till New York. Andra lösningar fanns givetvis, men detta var den vanligaste vägen tills Svenska amerikalinjen startade med direktresa från Göteborg till New York år 1915.

Lekvattningar tog oftast en annan rutt – de gick till Kristiania (Oslo) och sedan med båt till Hull och därifrån samma rutt till USA.  Andra åkte via Canada och sedan ner till Minnesota.

I emigrationens tidigare skeden kom de flesta från landsbygden och sökte en farmarbygd i Mellanvästern. Möjligheterna att förvärva jord för en billig penning, inte minst Homestead Act 1862, spelade stor roll för utvandringen. De tidiga utvandrarna bosatte sig i Minnesota, Illinois, Iowa och Kansas.
I Chicago bodde fler svenskar vid sekelskiftet än det fanns invånare i Göteborg.

Från 1800-talets mitt och fram till 1930 emigrerade ungefär 1¼ miljon svenskar till Amerika varav cirka 100 000 kom från Värmland och cirka 1 500 från Lekvattnet.

Mer än hälften av Lekvattnets befolkning emigrerade till USA mellan åren 1860-1900. De första gav sig iväg redan 1852, men den stor skaran utvandrade under nödåren på 1860-talet, vilket måste inneburit ett långt tåg av hästkärror, män, kvinnor och barn. Mellan 1865-1914 utvandrade 884 lekvattningar. Socknens befolkning sjönk från 1425 (1875) till 768 (1914). Under en fyraårsperiod i slutet av 1860-talet utvandrade 12% av socknens befolkning.
Lekvattnets församling var med dessa siffror en av de hårdast drabbade i hela Sverige, 53 % av befolkningen lämnade sina  hem.

Antal personer som lämnade Sverige för USA

 • 1 555 församlingsmedlemmar lämnade Lekvattnet mellan år 1850-1931
 • år 1870 103 st
 • år 1880 106 st
 • år 1882 104 st
1851 1
1862 16
1863 1
1864 21
1865 12
1866 48
1867 34
1868 55
1869 76
1870 103
1871 21
1872 14
1873 16
1874 3
1876 4
1877 2
1878 10
1879 36
1880 101
1881 78
1882 104
1883 67
1884 26
1885 55
1886 44
1887 31
1888 33
1889 9
1890 9
1891 19
1892 47
1893 39
1894 1
1895 2
1896 13
1897 8
1898 8
1899 46
1900 3
1901 33
1902 59
1903 62
1904 18
1905 32
1906 10
1907 12
1909 11
1910 4
1911 14
1912 11
1913 19
1914 27
1915 3
1918 4
1919 4
1921 2
1923 2
1924 1
1925 1
1926 4
1927 2
1929 1
1930 1
1931 1
  1555

Ålder på de som emigrerade

De yngsta var under 1 år och den äldsta var en Johan Gabrielsson som var 79 år,
när han emigrerade år 1914, han var född 1835.

Vanligast var att man var 18-20 år när man emigrerade.

Ålder Antal
0 21
1 38
2 52
3 38
4 46
5 26
6 31
7 26
8 32
9 25
10 23
11 39
12 25
13 18
14 18
15 27
16 24
17 34
18 55
19 64
20 72
21 54
22 42
23 45
24 46
25 47
26 28
27 33
28 33
29 35
30 27
31 28
32 39
33 25
34 17
35 23
36 18
37 19
38 12
39 9
40 7
41 14
42 20
43 10
44 16
45 16
46 16
47 10
48 14
49 7
50 8
51 5
52 7
53 6
54 5
55 6
56 3
57 2
58 10
59 3
60 4
61 7
62 2
63 12
64 7
65 3
66 4
68 2
69 2
70 4
71 3
77 2
79 3

Information om personer som emigrerat från Sverige, och främst då till USA.

 1. Platser som Lekvattningar emigrerade till
 2. Brev från Amerika 1901
 3. Brev från Amerika 1915
 4. Brev från Amerika 1926
 5. Foto Grand Forks, North Dakota, USA
 6. The Nordine family
 7. Fredericka Nelson(Nilson)
 8. Johannes Svensson
 9. Besök från Alaska
 10. De försvunna lekvattningarna har hittats
 11. Sista brevet till Lekvattnet