Hembygdsföreningen

Lekvattnets Hembygdsförening bildades 1922 för att ta tillvara intressanta byggnader och föremål från bygden, och bevara dessa för framtiden.

Föreningen äger och förvaltar tre gårdar.

  1. KARMENKYNNA – centralt i Lekvattnet
  2. KVARNTORP -tio kilometer sydväst om Lekvattnet
  3. RITAMÄKI – tio kilometer sydväst om Lekvattnet
Styrelsen i Hembygdsföreningen  2020:
Ordförande: Björn Nilsson
Övriga styrelsemedlemmar:
Ulf Ellingsen
Nils-Göran Johansson
Annika Johannesson
Andreas Meseke
Som extern kassör tills vidare: Sune Lekemark
Program 2021 kommer till våren

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Lekvattnets Hembygdsförening