Hembygdsföreningen

Lekvattnets Hembygdsförening bildades 1922 för att ta tillvara intressanta byggnader och föremål från bygden, och bevara dessa för framtiden.

Årsavgiften är 100:- för enskild och 150:- för familj.
Pg 534295-1.Ange namn och gärna mailadress. Medlemskort kan hämtas vid Karmenkynna.

Föreningen äger och förvaltar tre gårdar.

  1. KARMENKYNNA – centralt i Lekvattnet
  2. KVARNTORP -tio kilometer sydväst om Lekvattnet
  3. RITAMÄKI – tio kilometer sydväst om Lekvattnet
Styrelsen i Hembygdsföreningen  2020:
Ordförande: Björn Nilsson
Övriga styrelsemedlemmar:
Ulf Ellingsen
Nils-Göran Johansson
Annika Johannesson
Andreas Meseke
Som extern kassör tills vidare: Sune Lekemark

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL VÅRA GÅRDAR OCH EVENEMANG.
Lekvattnets Hembygdsförening

DETTA HÄNDER  2021:

Karmenkynna:

Eftersom vi pga pandemin måste hålla avstånd från varandra kan vi nu inte ta emot 54 personer utan 26 personer samtidigt. Därför är det enklare om ni bokar och verkligen har plats. Annars måste ni kanske vänta tills det finns plats. Ute har vi tillräckligt med platser när vädret är fint.

Vi har öppet pingsthelgen (22-24 maj) och helgen därpå (29-30 maj) när det är mors dag.
Därefter ska öppningstiderna bli som vanligt, 1 juni t.o.m. 31 augusti varje dag kl.11 – 18
Tel till Karmenkynna 0560-50176
Kvarntorp 2021
Öppet 20/6 – 15/8 kl 11-18. Servering av motti och fläsk, våfflor och kaffe mm.
Tel till Kvarntorp 0560-50073
RITAMÄKI
Öppet med servering av kaffe och våfflor midsommarhelgen och helgen 3-4/7 kl 11-18. Välkomna!

Lördagen den 17 juli kl 16 Friluftsgudstjänst på Kvarntorp

Präst Karin Jansson. Musiker Anders Halle Halvarsson m. fl.


En helg i Lekvattnets Finnskogar

Lördagen den 24 juli kl 10-14 Slåtterdag på Ritamäki.

Vi samlas vid Ritamäki och de som kan tar med nyslipad lie och riva (räfsa). Det finns också redskap att låna. Vi lär dig slå med lie. Vi bjuder på fika och korvgrillning ute i det gröna.

Söndagen den 25 juli kl 11 – 18 Kvarntorpsdagen

Lokala försäljare. Det bakas i drängstugan. Oscar kör Klaras gårdsmotor.

Anette med flera visar hur man vallar får. Peter kör med häst.

Stefan Magnusson berättar om C.A Gottlund som besökte finnskogen för 200 år sedan.

Välkomna! Lekvattnets Hembygdsförening


BIDRAG TILL FARJTAK
Hembygdsföreningen har fått bidrag med 20 000 kr från Swedbank genom
Vi har också fått 46 000 kr från Fonderade Bygdemedel och 150 000 kr från Kulturmiljöfond Värmland.
Tack till alla våra sponsorer!