Tillsynsavgift.

Tillsynsavgift: Om någon bryter mot våra lokala regler eller bestämmelser så har vi möjlighet att ta ut en tillsynsavgift1000 kr.
Om inte denna blir betald efter påminnelse lämnas ärendet vidare till inkasso.


Polisanmälan: Om någon ertappas med att fiska i våra vatten utan giltigt fiskekort eller på något annat sätt gör sig skyldig till olovligt fiske enligt lag så beslagtas fiskeutrustning och lämnas in på polisen tillsammans med en anmälan om olovligt fiske.


Tillbaka till fiskeföreningens förstasida.


Lekvattnets  FVOF.

Lämna ett svar