Kristenssonssågen vid Älvkroken (Lomsen) under mitten av 30-talet

Kristenssonssågen vid Älvkroken

Christiansson var ombud för norrmannen Källarhål och satte upp en klingsåg med råoljemotor på Kvarntorps marker nere vid sjön Lomsen och sågade i två år – 1934 och 1935.
Ur Boken om Lekvattnet
Irmgard Henriksson