Elektricitet

image_print
Elektricitet i Lekvattnet

tratub

1914 Kraftstation i bäcken invid Östanå
för Östanå och Granliden
1915 Fotogenmotor som driver
Turisthotelletets generator
1920 Kraftstation i Kallasbäcken.
Skogvaktare Larsson Sibila
1920 Kraftstation hos
Nils Helleksson på Mårbacken.
1928 Kraftstation vid
Håkanstorp i Runnsjöbäcken
1935 Kraftstation vid
Kroksjön, Kvarntorp
1941 Lekvattnet elektrifieras
med ström från Konradsfors i Östmark