Elektricitet

Elektricitet i Lekvattnet

tratub

 

1914 Kraftstation i bäcken invid Östanå för Öastanå och Granliden
1915 Fotogenmotor som driver Turisthotelletets generator
1920 Kraftstation i Kallasbäcken. Skogvaktare Larsson Sibila
1920 Kraftstation hos Nils Helleksson på Mårbacken.
1928 Kraftstation vid Håkanstorp i Runnsjöbäcken
1935 Kraftstation vid Kroksjön, Kvarntorp
1941 Lekvattnet elektrifieras med ström från Konradsfors i Östmark