Mor Sara – Sveriges äldsta invånare

image_print

Sveriges dödsbok 1830-2020

1782-09-24

Magnusdotter, Sara Greta

  • Kälkeruds utskog
  • Död: 17/2 1889
  • Kyrkoförd i Lekvattnets församling (Värmlands län, Värmland)
  • Född: 24/9 1782 i Frysände (Värmlands län, Värmland)
  • Änka (27/10 1832)
Hemlandsvännen 1887-10-27 Joh. Lindholm
I Lekvattnet såg jag en qvinna som är 105 år gammal. Hennes namn är Sara Greta Magnusdotter. Hon bodde i en stor rökstuga i Käcktorp. Hon hade varit gift två gånger och hade fyra barn. Sjuk hade hon nästan aldrig varit utom vid barnsbörd, men hon var nu blind och mycket döf. Så hade hon ock för 12 år sedan fallit ned från ett högt vindsloft och då blivit illa skadad i sin rygg, varav hon sedan alltjämt lidit men. Hon ligger på sin säng men är kvick och rask i sina vändningar såsom ett hurtigt barn. Vid samtalet med henne sade hon en gång med kraftig röst. Människan är född till olycka såsom fågeln är född till att flyga. Hon hade sålunda icke lärt känna honom, so utvalt till oss i Kristus för jordens grundläggning att vara hans dyra egendom, hans härliga namn till lov. O, att den gamla qvinna hade lärt känna Jesus, hur ljus och ljuvlig skulle icke då hennes ålderdom varit.  De rättfärdig skola enligt det trofasta löfte ännu i ålderdomen skuta skott, frodas och grönska för att förkunna att rättvis är herren, vår klippa och att ingen orätt finnes i honom.
Söderhamns tidning 27 februari 1889
>Mor Sara är död< Efter en lite tids aftyning afled, som vi i förr numret nämnde, mor Sara stilla, utan föregående dödskamp, i Käcketorpet, Lekvattnet, måndagen den 18 d:s i en ålder av 106 år 4 månader och 24 dagar.
Om Sara Gretas ungdom berättas, att hon och två jäntor af hennes väninnor voro de grannaste vid Frysände kyrka, dit 0ch där de alltid gingo i förtroligt sällskap.
Hon var gift två gånger. Först med Nils i Hån, Fryksände, med vilken hon hade en dotter, Maria som ännu lever med sina barn i Amerika. Saras första äktenskap varade blott ett år; då blev hon änka.*Mannen hade varit gift två gånger och hade två barnkullar, som blevo mor Saras styfbarn.
Då hon i sitt andra gifte gifte sig med Olof Olsson i Stensgård, Fryksände, erhöll tre döttrar, hade hons således under sista giftet och som enda fyra barnkullar att vårda. Hon fick sådeles erfara hvad moderkallet betyder i mer än en bemärkelse.  Derför har man fullt skäl att kalla henne “mor” Sara.
Alla barnen i andra giftet: Gertrud född 1820, Annika, född 1823 och Kajsa född 1826 leva ännu och äro lyckligen gifta. Det andra äktenskapet upplöstes 1832, då Olof Olsson bortgick genom döden.
Den 50-åriga enkan har sedan lefvat ensam i 56 år. Hon hade inalles fyra barn(döttrar). Alla barnbarn och barnbarnsbarn funnos 10 af vardera ledet.
Den mer än sekelgamla Sara Greta behöll redig sans till det sista.  Man iaktta säges det av hennes omgivning, att hennes syn skärptes i det yttersta, så att hon observerade föremål bättre.
Kaffe och tobak ,smakade icke bra under den sista tiden. Även de så begärliga sötsakerna blevo till slut motbjudande.  Hon kände sig slutligen icke behöva annat än död. Jag får aldrig dö brukade hon klaga.
Nu har hon fött sin önskan uppfylld.
Tidningar runt om i landet skrev om Mor Sara i Käcktorp t ex Motalaposten, Eslöfs Tidning, Enköpingsposten, Borlänge Tidning, Norrlänningen, Göteborgs Weckoblad, Norrköpingsbladet, Jemtlands Tidning, Fäderneslandet, Alingsås Tidning, Vårt Folk, Karlskoga Tidning, Falköpings Tidning, Karlshamns Allehanda, Jämtlandsposten, Hessleholms Tidning, Bohusläns Allehanda, Bohuslänningen, Smålandsposten, Köpings Tidning, Korrespondenten, Hjo Tidning, Svenska Dagbladet, Höganäs Tidning, Karlskrona Weckoblad, Nya Wexjöbladet, Vestmanlands Läns Tidning, och som här Söderhamns Tidning
Gunvor Waller
Tidningar runt om i landet skrev om Mor Sara i Käcktorp t ex Motalaposten, Eslöfs Tidning, Enköpingsposten, Borlänge Tidning, Norrlänningen, Göteborgs Weckoblad, Norrköpingsbladet, Jemtlands Tidning, Fäderneslandet, Alingsås Tidning, Vårt Folk, Karlskoga Tidning, Falköpings Tidning, Karlshamns Allehanda, Jämtlandsposten, Hessleholms Tidning, Bohusläns Allehanda, Bohuslänningen, Smålandsposten, Köpings Tidning, Korrespondenten, Hjo Tidning, Svenska Dagbladet, Höganäs Tidning, Karlskrona Weckoblad, Nya Wexjöbladet, Vestmanlands Läns Tidning, och som här Söderhamns Tidning
Gunvor Waller