Turisthotellet Lillhem

 

Källarmästare Linden i Torsby, byggde norr om kyrkbron –  Turisthotellet Lillhem.
Det byggdes i tre omgångar. Först renoverades och påbyggdes det gamla huset, som låg längst mot söder. Sedan byggdes det stora mittenpartiet och till sist byggdes norra delen. på 1920- och 1930-talen när det var som bäst, var det öppet på somrarna och var fullbelagt nästan jämt. När Linden dog övergick det till ett bolag, som bildades av en del Torsbybor. Det var en stor rörelse och många helgdagar var det 150 – 200 gäster, som besökte hotellet. Under några år var det även öppet under vintrarna. Det såldes sedan till bussägaren O. V. Sohlberg. När kriget kom 1940, uthyrdes det till kronan och användes under en femårsperiod som depå. Det blev då mycket förstört och såldes senare som rivningsved. Platsen, som kanske har det vackraste läget i Lekvattnet, står nu tom och har gjort det i åratal under väntan att den åter skulle bebyggas, om inte annat än för en naturälskare som ville ha ett vackert ställe att slå sig ner på.


Vykort från ca 1910 som visar Turisthotellet i Lekvattnet.
Den parkerade bilen är en Pope Hartford, troligen en modell GT Touring från 1906.
Bilen inreg. den 14 jan 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A85.
Ägaren var då Stockholms Automobil- & Motoraktiebolag.
1909 köptes bilen av Alfred Lidèn i Torsby


Foto tiilhandahållet av: Ingvar Svensson


Turisthotellet ”Lillhem” var öppet
från år 1901 till 1939

Hotellsäsongen var från 15 maj till 1 september

  • 15 säsongsanställda
  • tre våningar
  • tre stora glasverandor med färgat glas
  • 40 gästrum
  • elektrisk belysning
  • vattentoalett
  • byggdes av källarmästare Alfred Lidén från Torsby
  • rekvirerades av militären 1939
  • revs 1945,  slutade som ved

Citat från Turistbroschyr 1913

Turisthotellet i Lekvattnet ligger på en halvö mitt i Lekvattensjön, och är en av de vackraste platserna i hela landet.  Den som en gång sett den storslagna anblicken från dess utsiktsplatå glömmer den sent eller aldrig.

Turisthotellannons


Några upplysningar för resenärer till Lekvattnet


Vykort med turisthotellet som motiv


Lillhems kassabok 1920-1945


Google maps


Fornsök


Läs om Lillhem i boken ”Ödetorp i Lekvattnet