Kartor

Här kommer det läggas i kartor över byggnader och andra företeelser i Lekvattnet

Instruktioner på att använda kartor

 1. Klicka på meny, exempelvis “Ödetorp i Lekvattnet”
 2. Så får du upp följande bild
 3. Ödetorpskartan
 4. Klicka på ikonenikonen, så får du upp en stor kartbild.
 5. stor karta
 6. Här kan du
  1. Zooma ut och in med ( +/i)
  2. Slå på och av Hemman (bock)
 7. Alla torp på ett hemman har samma ikon, däremot kan torpen ha olika färg
  a. Grönt -Torp med länk till torp i boken
  b. Gult – Torp med länk till torp i boken (position från Ödetorpskartan)
  c. Rött – Torp som vi har position på, men som INTE finns med i boken. Klicka på ett torp och få upp alla information om det torpet
  beskrivning torp


Hitta till ett enskilt torp

I ödetorpsboken har många Torp GPS positioner.
Det syns genom att det finns en länk “Google maps” längst ned på sidan.
Exempel med Hörn


Hörn

När man klickar på denna länk, så kommer en karta visas, med torpets GPS-positioner.


position-torp


Här kan du nu sända dessa positioner till din Smarta telefon(Smartphone) och på så vis få upp positionen på skärmen på din telefon. Sedan är det bara och följa beskrivningen till torpet.


till-telefon


I Min karta kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter.

Min karta | Lantmäteriet

Gamla kartor