Krigsåren

Lekvattnet under kriget.

Ur “BOKEN OM LEKVATTNET” av Elis Hasselstig

Sven G.Ekman

IN MEMORIAM

“Tack gode gud att vi slapp dö här…”
Manskap ur 22 gfkomplaniet stod upp i skansen Ciggaren en vacker försommardag några år efter kriget slut.

Minnessten 22 kompaniet

Uppgiften att i Lekvattnet ta första stöten vi ett anfall från väster.

Minnen   samlade av 22 gränsförsvarskompaniets kamratförening


Bilder ihopsamlade från kriget


Torbjörn Larsson på vakt vid Norges gräns (Lekvattnet)
1 mars 1941.


Vittjärn 1942

 

Kvinnan är Anne-Marie
– Min mamma
– Äldsta dottern av Johannes(Jossi) Persson och Eva Severin Persson
Ninnie Isaksson 

Två glada pojkar vid Nybo.

Det står KOMPEXP – förkortning av Kompaniexpedition)
Ronny Jansson


Vid Rottnaberg.
Lövgren och Piltz.


Irmgard Henriksson