Ord

image_print

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) ________________________________________

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) är en enhet inom den statliga myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI). DAGs huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk. DAG:s folkminnesavdelnings arkivdatabas DAGs realkatalog är ett sakregister över arkivets folkminnessamlingar

Sökning på “Lekvattnet” gav följande:

Rubrik: Död och begravning

 • Dödsförebud: barn titta bakåt mellan sina ben.
 • Dödsförebud: täljda spånor faller i kors, längst spån överst – man dör; kortare överst – kvinna dör.
 • Lyfta på mössan när man gick genom kyrkporten vid begravningar.
 • Människor som hade små öron levde ej länge.
 • Om barn såg bakåt i vaggan, skulle de inte leva länge.
 • Om det blev öppningar i likföljet skulle det snart följa ett till lik samma väg.
 • Om en grön hackspett kom nära huset – dödsfall.
 • Om räven skrek nära huset – dödsfall.
 • Själen svävar över hustaken tills begravningen. Spjället öppnas.
 • Självspillingars begravning.
 • Små barn som är extremt livliga dör unga.
 • Svår dödskamp – tecken på osalighet.
 • Så lin mot genfärd.

Rubrik: Gast

 • Hästskjuts stannar vid en avrättningsplats. Genom betslet syns den avrättade hålla fast vagnen. Fader vår 3 gånger hjälper.
 • 90-årig käring, som frusit ihjäl, för oväsen en natt

Rubrik: Kvällshärt

 • Skollärare håller skola sedan solen gått ned. Skolan fortsätter sedan han slutat.
 • Sagesmannen och andra sköt med sin karbin en domsöndag; det blev sent, innan han slutade. Kl. 12 på natten började det att skjuta på nytt.

Rubrik: Mylingar

 • Barnlik gömt i en smörbytta i en bäck ropar: “Britta den bicka stoppa mej i bötta å bar mej hit.”

Rubrik: Ordspråk, ordstäv och talesätt

 • “Allri ä dä vart”, sa Pundan nä han geck å las för prästen.
 • “Boff”, sa Käcken, nä han vallt i bäcken.
 • “De blir fell nôa rå”, sa käringa, nä ho steckt brö på stabben.
 • “Den spiken drog”, sa Klomp, nä han stack spiken i plånboken.
 • “Det var en ny sorts djävul”, sa fan, när han fick se sotarn.
 • “Du slätta tid”, sa Ståbackerik.
 • “Dä börjer å jävles”, sa gôbben nä han geck te skreft å rev sönner rocken sin i körkbänken.
 • “Dä går allri övver”, sa Markgårlingen nä han spydd i kolbyssen.
 • “Dä har en övergang”, sa räven när de drog skinn tån.
 • “Dä kommer mer å mer”, sa den som sket i byxân.
 • “Dä sam sjonger jä”, sa den som kom ätter å tack.
 • “Dä ska gå fôr jä ä femtan år”, sa jänta.
 • “Dä va hart emot hart”, sa käringa nä ho slog panna i vägga.
 • “Dä va hemskt”, sa Rydingen nä hönsa spark ikôlln. 3
 • “Dä ä godt å ha”, sa stôlln om kaka.
 • “Dä ä langt härifrå å dit”, sa käringa nä ho tett på mån.
 • “Eld”, sa räven nä han sket på isen.
 • “Förstår du inte skoj”, sa skomakern när han högg syln i skallen på katta.
 • “Gonatt”, sa Skam nä han vatt i vassån.
 • “Gudagen min sköna”, sa tuppen a höna.
 • “Hej”, sa Skröder, slog magen i tak.
 • Hem”, sa Erikesgossen nä han va i Småland.
 • “Hönna skull du dit”, sa “Bonntäppen” nä han högg labben tå katta.
 • “Inga årning”, sa katta, om julkvällen. (Blev utkastad.)
 • “Jä hörer dej min vän, men jä kan int hjälp dej”, sa bonn om brännvinskuttingen.
 • “Klippt, klippt”, sa käringa, när ho for genom forsen.
 • “Låt mig se”, sa den blinde. “
 • “Mitt”, sa finn, om Stockholm.
 • “Myck väsen å litta ull”, sa bonn nä han klöfft grisen.
 • “Nu förstår jä schäsen”, sa skam, nä han åkt på vältern.
 • “Nu kommer jä”, sa pajas. 3
 • “Nu ä dä gjort”, sa den som försvor sej.
 • “Nu ä dä kvälln fôr mej”, sa harn nä han satt i snara.
 • “Nu ä dä”, sa Söper, nä han vart gift.
 • “Nu är det slut på visslingen sa gubben”, när han skar läpparna af sig.
 • “Ongdomen raser”, sa käringen nä ho vatt ner tå ommen.
 • “Pui, fläsk”, sa käringa nä ho bet i sofetta.
 • “Rätt ska fell var rätt”, sa käringa bar hem almenacka på nyårsdagen.
 • Stackars krötter”, sa Ullvannika, om vargan.
 • Vänta mej”, sa Knôvvern, da vart han allri teress.
 • Åh ja, åh ja”, sa ho Ingbôr vår.
 • Ä dä inte dina, se ä dä mina”, sa Skraggern om stôvlan.
 • Allt dä en får i sej blir en vacker utå.
 • April snö ä se go som fåragö.
 • Bra karl hjälper sig själv.
 • Bätter en spik i bjälla än ingen.
 • Bätter nô än intnô.
 • Dalkäran danser se knivslian slänger (nä dä snöger).
 • De gammel ä älst.
 • De tâler tobak å mener spik.
 • Den en korpen hacker int ut öga på anner.
 • Den flyger som ett torrt skinn.
 • Den galet hörer kan galet förer.
 • Den gammel tröja ska slites ut först.
 • Den prater som han skull ha tarman i hôv.
 • Den som int ser opp mä öga, får se opp mä pongen.
 • Den som sôver han syndar inte.
 • Den som är slagen till slant blir ingen krona utan.
 • Den tar man inte där man släpper honom.
 • Den ä int gjord tå ett skinn.
 • Det blir att ta skeden i vackerhanden.
 • Det går den vägen som hönan sparkat.
 • Det passar ihop som ler och långhalm.
 • Det sitter som tjära i kår.
 • Det är inte guld allt som glimmar.
 • Det är inte sant allt vad prästen säger.
 • Det är så varmt så man kan steka sill på väggarna.
 • Dra på trisser å kom igen på hjul.
 • Dra se langt som vägen räcker.
 • Dreck se specken vecker.
 • Du tunga värld som så min ungdom prässar.
 • Dä bli te å vänt som dä räven vänt på lässkôddan.
 • Dä blir int vigt dä som int ä likt.
 • Dä blir int väl fôr en blir gift å senna blir dä allri väl.
 • Dä gå som lusa på tjärstecka.
 • Dä går den vägen som Per rest mä gryta.
 • Dä går lang beter utta Guss hjälp.
 • Dä går som dagen från oss skrider.
 • Dä går som dä de blinne slôss.
 • Dä går som dä skull var smort.
 • Dä går som flôger i kål.
 • Dä går som för Skam nä han for gönom Helsingland.
 • Dä går som i Midians ti.
 • Dä ha först vôr i säck inna dä kom i pôs.
 • Dä låter allt nä lössan koster i raggvantan.
 • Dä låter som när geta skiter på nävra.
 • Dä regnar som spö i backen.
 • Dä ska böjes i ti, dä som kroket ska bli.
 • Dä spörs i bygda hôls en ä i dygda.
 • Dä står som stôbber i brända fall.
 • Dä va fäll inga ko.
 • Dä ä bätter ingen gris ha än en som int kåra går tå.
 • Dä ä don ätter person.
 • Dä ä ingenting bar lort å skit.
 • Dä ä int jul mer än en gang om år men påsk ä dä hört år.
 • Dä ä int vart å flyg höger än dä vingan bär.
 • Dä ä int vart å nämn sen grå vanter.
 • Dä ä int vart å var lessen för dä katta ä mager.
 • Dä ä kallt se stecka spräller.
 • Dä ä se brått som te å kar smôr tut elln.
 • Dä ä se svårt se hönsa kun gråt.
 • Dä ä se sökert som amen i körka.
 • Dä ä se umöjlet som te å ta ner mån.
 • Dä ä se umöjlet som te å ta ner sjustjärnan.
 • Dä ä se umöjlet som te å wräng gryta.
 • Dä ä två ârner tå samm ty.
 • Dä ä vackra barn vår Herre har.
 • E ko hadd jä å den mjôlk fan.
 • En ska lev nä en lever å dö en dag fôr.
 • Eter en sej int mätt, se sleckar en sej int mätt.
 • Flickornas tro är som vatten i en ho.
 • Fort och väl ä int mang som jör.
 • För ska mässinga bliva guld å fisk i luften fångas.
 • Först te kvarna ska först mal.
 • Goda råd kommer allti ätter.
 • Gu har mang ris.
 • Gud ger igen.
 • Guds barn har ingen tur i kortspel.
 • Gumôrn hô tile du vill.
 • Han gör allt det han ser med händerna.
 • Han sôver som dä räven sôv nä käringa kärn.
 • Han tar för sig som en häst i e havreåker.
 • Han tjänar inte till salt i vällingen.
 • Han tog trollet fôr gullet.
 • Han ä int se döm som han ä slät om nosen te.
 • Hopp gôbb här ä en bäck.
 • Här ä livet i Japan.
 • Jä mår som en grev i en gôrrkôl.
 • Jä ä skylln Gu å all mennisker å fan en plåt.
 • Kom igen du som datt i bäcken.
 • Konstân ä mang men knepa ä fler.
 • Kort vis är snäll å sjong.
 • Kyss mig här och där så träffar du väl räva nånstans.
 • Kyss mig i môra i dag ä jä int hem.
 • Kör bonde pänga har du fått.
 • Körka ska stå medt i byn.
 • Köss mej där jä ä högest nä jä plocker kaser.
 • Lagom är bäst, hôck dä ä märr än häst.
 • Lite lort är godt.
 • Lite men välment.
 • Lite på sne skadar inte.
 • Liten lever än.
 • Liten men naggande god.
 • Mattes mä sett lange skägg, lôcker barna utta vägg. (Mars)
 • Mun blir fôr mätt än öga.
 • Myck vell ha mer, å fan vill ha fler, å hellvet blir aldrig fullt.
 • Mycken skit gör bonden rik.
 • Nä en ha tej fan i båten, se lär en å ron i lann.
 • Nä en löfter groa på tuva se yves ho.
 • Nä Erik kommer mä ax kommer Lars mä kaka.
 • Nä musa blir mätt, se blir mjöl beskt.
 • När den fattige blir rik blir han skam lik.
 • När det regnar välling har den fattige ingen sked.
 • När fattigdommen kommer in genom dôrra, går kärleken ut gönom fönster.
 • När katta ä bort se danser rôtta på bol.
 • När rus går in går vett ut.
 • Opp å stå på tå, världen ä full av fejoler.
 • Sakta, ty gumman är gammal.
 • Se opp, där kommer en ko.
 • Sist i påsen skall först ut.
 • Smakar det något så kostar det också något.
 • Sola skiner å dä regner, da danser alla Guss ängler.
 • Stor i orden liten på jorden.
 • Stor ord å fett fläsk, dä fastner int i halsen.
 • Ut buser, här ä ingen krog!

Rubrik: Sjukdoms- och dödsväsen

 • Döden i gestalt av en gammal tiggargubbe kommer till Käcktorp. Fem man dör.
 • Döden i gestalt av en gubbe med slitna grå kläder. Gumma dör.
 • Gumma ligger för döden hela vintern. På pingst kommer gråklädd man, säger: “Nu är jag här”. Strax efter dör gumman och även två barn i huset.
 • Pesten med räfsa kommer till en gård, några dör. Pesten kommer till en annan gård med sopkvast, alla dör.
 • År 1900 kommer gråklädd man till gård. Sagesmannens fader dör knappt ett dygn därefter.

Rubrik: Spöken

 • Död moder besöker sitt barn. Det small som ett gevärsskott innan hon kom.
 • En man ger foder till en häst, som ej finns i stallet.
 • Foten av kistan stötes av och blir ej fastsatt igen. Den döda går igen tills detta skett.
 • Kvinna såg en syn av en man i väst som sjönk ned i en avsats.
 • Sagesmannen och en kamrat till honom såg en extremt lång man som de antog var ett spöke.
 • Slagsmål i en timmerkoja. När allt blivit tyst, lyftes stugan så högt att himmelen sågs under de understa väggstockarna.
 • Spökeri på en avrättningsplats. Gammal gumma med ett rött kläde kring huvudet sitter och stickar på en strumpa. Blir sedan borta.
 • Sång höres från luften. Orden meddelade.
 • Vid en myr i Östmark sågs syner av ett stort slag. Änglar, djävlar, liktåg och vålnader sågs. Vid kanten av myren sågs Satan själv.

Rubrik: Spöksägner

 • En man ligger och sover. Det slår i väggen. En hand och en butelj kommer in genom gluggen. En röst säger: “Här får Du brännvin!” Mannen svarar: “Här får Du bröd!”
 • Man går förbi kyrkogården. Hans döda släkting visar sig och säger: “Du kommer inte längre förrän hanen galit!” Sägen.
 • Piga går julkvällen till källaren efter dricka, kom ej tillbaka. Sedan gick husmodern för att titta efter pigan, kommer dock ej heller tillbaka. De förbli borta. Drängen går och ser en stor hand sträckas ut ur källaren. Pigan och husmodern döda. Sägen.
 • Tomte väcker en man att bege sig på hemväg. Blir stående utanför kyrkogården där de dödas andar hindra honom tills tuppen galit.

Rubrik: Tomten

 • 2 små tomtar visa sig.
 • En kvinna fick se en tomte sitta på en av takstängerna.
 • En man brukade ge sina hästar örfilar, när han blev berusad. En gång fick han ett slag av en osynlig knytnäve.
 • En man ser tomtar sitta på kanten av hästbyttan.
 • Korna stalla på tomtarnas bo under ladugården. De vrida nacken av en ko. 3 olika varianter. Sägen.
 • Om hästen fick stå ute på betet efter solens nedgång, hördes buller hela natten. Likaså oroligt om folket arbetade länge på kvällen.
 • Tomtar bo under stora stenar.
 • Tomte ber bonde flytta stallet – bonden gör som han vill och belönas. Sägen.
 • Tomte väcker en man att bege sig på hemväg. Blir stående utanför kyrkogården där de dödas andar hindra honom tills tuppen galit.
 • Tomte väcker mjölnare, när kvarnen är tom. Tomte i kvarnen. (3 var.)
 • Tomten. “Eran häst kastar sitt vatten på vårt bo.” Sägen.
 • Tomtens bad.
 • Tomtens mat vid jul serverades i huset, där fåren förvarades. Gröt, öl var tomtens mat.
 • Vad tomtarna kunde ställa till.