fig-34

Strategi Möjlighetsområde 2

Möjlighetsområde 2 

– Rottnanvattendraget

Älvdalen med Rottnanvattendraget går igenom alla Lekvattnets områden med Svullrya i norr och Skallbergsjön i söder.

Vi vill använda detta för att betonar sambanden mellan Lekvattnet och Svullrya, och underlätta friluftsliv och aktiviteter i anknytning till vattendraget.

Dalen och Rottnan kan både bli en turistattraktion och en genomfartsled genom ett spännande skog – och kulturlandskap.

 

 fig-34

Åtgärd

  • Skoggården camping kan vara ett nav för paddlare och andra friluftsentusiaster, där man kan hyra eller sätta från kanot och kajak.
  • Paddelrastplats är ett sätt att ta en paus från kajakpaddling och för ett samkväm, där god mat och dryck serveras.
  • Mer boende med små hyrstugor, husvagn och tältområde, med möjlighet att använda bastun och stämpel.
  • Att skapa en tydligare koppling mellan Svullrya och Lekvattnet, med möjlighet till friluftsliv, landskapsupplevelse och boende

Åtgärd

  • Bättre vägförbindelse mellan Svullrya och Lekvattnet. Detta görs genom att asfaltera eller göra vägarna mindre ojämna. Information om älvdalen. I Svullrya kan man ordna god information och karta över paddelvägen, om landskapsupplevelser längs med älven och om övernattningsplatser. Detta kommer att skapa en enklare och säkrare resa för resenärer som vill uppleva Rottnan.
  • Paddling och cykelturer Ordna paketresor under vår, sommar och höstperiod, såsom att bli körd från Lekvattnet till Svullrya för att kunna paddla nedför älven(bild.34), eller cykling längs älven. Detta kan hållas i grupper med guide, eller det kan vara en resa för individer som vill uppleva naturen på egen hand.
  • Möjlighet för att rasta. Skapa rastplatser i Rottnemon, genom att placera ut bord och stolar.
  • Möjlighet för att övernatta. Gör det möjligt för paddlare att stanna längs floden, genom att rensa skogen och göra den öppet för användning av tält och tak över huvudet, och också sätta upp övernattningsstugor.

Strategi:

Att skapa ett centrum   för vattenaktivitet på Skoggårdens camping, turister och friluftsentusiaster.

Skoggården camping kan bli ett nav förpaddlare ochandra friluftsentusiaster, där man kan hyra eller gå iland med kanot och kajak. Paddelrastplats är ett sätt att ta en paus från paddlingoch för ens ocial sammankomst där god mat och dryck kan serveras-