Finnskogen natur & kulturpark

 Finnskogen natur & kulturpark

Finnskogen Natur & Kultur Park är ett initiativ är en del av en “rörelse” av regionala parker där parken som ett arbete utgör en dynamisk, långsiktig engagerade samarbetsplattform för samhällen, företag och myndigheter med intresse för skydda och utveckla natur-och kulturvärden i en de) bestämd landskap och identitetsområde (norska Parks, 2013)

Finnskog natur och kultur park har nyligen fastställt en ny parkplan för 2014-2024.
Partnerna är kommunerna Kongsvinger, Grue, Åsnes och Trysil på den norska sidan, och Torsby i Sverige. ((Finnskogen Nature Kultur & Park, 2013 a).

Syftet med Finnskogen Natur & Kultur Park är att öka Finnskogsattraktionskraft för besökare, bosättning och företag genom ett gränslöst och långsiktigt samarbete om bevarande och utveckling av levande byar/städer, skogfinskt kulturarv och hållbart företagande (Finnskogen Natur & Kultur Park, 2013 a, s 8.)

De har då ett huvud och två sekundära mål.

Huvudmål:

       för att öka på lång sikt och gränslös samverkan om regionens karaktär och resurser mellan alla intresserade deltagare lokalt och regionalt.

Sekundära mål:

       utveckla en stark identitet och varumärke som hjälper kvalitetsäkring och hållbara produkter, händelser, arrangemang i Finnskogen (Finnskogen Natur & Kulturpark, 2013 a, s. 8).

       skydda, levandegöra och skapa medvetenhet om skogsfinska arvet, landsbygdens livsmiljö och regionens resurser (Finnskogen Natur & Kultur Park, 2013 a, s 8.). 

 Studieområde Lekvattnet

Lekvattnet (fig. 4) ligger sydväst om Torsby kommun och är en del av Finnskogen Natur & Kulturpark.

Det är ca 270 invånare, och befolkningen är fallande.
De allra flesta är äldre, men i år det har varit två födslar, som anses mycket. (muntlig källa).
Centrumet av Lekvattnet ligger i botten en öppen dal, där floden Rottnan följer dalbotten.
Nära Lekvattnet finns det tre olika naturreservat; MånsOlasberg, Danshallmyren och Ritamäki. MånsOlasberg ligger 18 kilometer väster om Torsby och har en storlek på 73 tunnland. Där finner man spår efter slåtterängar och svedjebruk, vilket tyder på en tidigare mänsklig aktivitet. Naturen är art och en variationsrik, och området gjordes till ett reservat för att bevara och vårda en örtrik, lövrik gran-naturskog, en skogstyp som idag är mycket ovanlig. Det finns en turiststig i MånsOlasberg tre kilometer (länsstyrelse Värmland, 2013b).

Danshallmyren gjordes till ett naturreservat för att bevara vildmarkskaraktären och ett rikt myrkomplex, bestående av naturskog, myrmarker och en speciell biologisk mångfald.
Reservatet ligger fem kilometer väster om Lekvattnet, har en storlek på 543 hektar, och sträcker sig till norska gränsen (Länsstyrelsen Värmland, 2013 a).
Vi har inte gett
MånsOlasberg och Danshallmyren särskild uppmärksamhet i landskapsanalys, men skyddsvärdet kan vara ett problem utvecklingen av området.

Det finns flera Finngårder i och runt Lekvattnet. Den mest kända av dessa gårdar är Ritamäki. År 1993 blev Ritamäki skyddad och nu klassificerad som “Byggnadsminne” och naturreservat (Skasdammen, 2013, s.9). Gården ligger cirka tio kilometer sydväst om Lekvattnet och har en storlek på 18 hektar (Länsstyrelsen i Värmland, 2013 c).
Den är också en del av vandringslederna 7
torsleden och Finnskogsleden.
7
torpedsleden är 8,3 km lång och väl markerad. Det börjar och slutar vid den norra änden av sjö Lomsen.Finnskogsleden är ca 240 kilometer lång och följer gamla historiska vägar (Finnskogleden.com, 2013 b). Den sträcker sig från norr till söder längs gränsen mellan Norge och Sverige. En vandring tar ca två veckor, och det finns några boenden längs vägen (Finnskogleden.com, 2013 a).

I Lekvattnet finns också många krigsminnen förknippade med världskriget, med olika historiska platser (Lekvattnet.nu, 2013 b).
Det finns olika former av kommersiella området, där Skogsindustrin är dominant.
Det finns områden med både tall och gran. Det finns också olika typer av företag. I centrumet finns en livsmedelsaffär även säljer lokalt producerad getost.
Det finns också en verkstad, ett galleri med hantverk, en vävstuga och en frisör.
Söder om Lekvattnet finns Campingen Skoggården.

Verksamheten i området är främst relaterade till förenings och friluftsliv.
Jakt, fiske och förberedelse av den årliga medeltida marknaden är populära evenemang.