Här går vägen till Rattanolla

Härligt är i sommarns tid
Äfven då det regnar!
Råder i naturen frid,

Grönska ögat fägnar.
Åh, hur skön är ej vår trakt!
Rosors doft och blommors prakt

Vägens kant nu täcker.
Är ej detta skönhet nog?

Marja i Rävtorp

Genom snåren och i skog
En linnea sträcker
Näpet upp sin blommas kalk;

Tittar fram som liten skalk
Ibland ljung och mossa grön.
Ljusröd står hon där så skön.
Ljuflig syn att skåda!

Resenärer! Njut, ack, njut!
Allt det sköna tar snart slut.
Tiden flyr med hvar minut;
Tyst, men säkert far den.
Af hvar liten sångarvän
Nog vi höra om igen
Om den korta sommartid
Lockande och ljuf och blid.
Låt ditt öga mättas så
Att det ej förgätas må!