Posten

Postanstalter

  1. Prästgården Rottnedal 1975-1880
  2. Kyrkåsen 1880 – 1929
  3. Nedre Framnäs  1927-1965
  4. Telefonväxelhuset 1965-1970

Lantbrevbärare tog över 1970

 

Texten delvis från
Boken om Lekvattnet
Elis Hasselstig
Den 7 juli 1850 beslutade Lekvattnets kapellförsamling på en sockenstämma, att låta göra en postväska och vidtala en postkarl att bära den till Rådom en gång per vecka.
Detta blev då Lekvattnets första organiserade postbefodran.
Prästen Almqvist skötte om postväskan.
Fram till 1867 sköte prästerna hand om postväskan, därefter blev handlare Malmgren på Bäckelid nytt postombud.
Den 27 december 1871 blev handlare Erik Olsson W.Ä. Strand nytt postombud.
Den 1 januari 1875 blev prästgården i Lekvattnet godkänd som postanstalt.
Postväskan till handlare Eric Olsson fortsatte emellertid.
Den 3 februari 1880 avled Eric Olsson och postväskan flyttades till handlare Olle Olsson på Kyrkåsen.
Den 1 februari 1916 öppnades postanstalten Mårbacken skräddaren och handlaren Magnus Fritiofsson som föreståndare. På samma ställe fanns också Lekvattnets första telefonväxel.
År 1929 flyttades poststationen från Kyrkåsen till J.A Åstöm nedre Framnäs.
 I samband med att postationföreståndaren Ester Åström pensionerades 1965 flyttade man in i nya lokaler i gamla telefonväxeln.
I nedre Framnäs fanns en unik vägg tapetserad med frimärken från golv till tak.
Det var den dåvarande föreståndaren med titeln fd. Löjtnant Åström i Belgiska koloniarmen i Belgiska Kongo som på sin fritid ägnade sig om detta.
Den 30 september 1967 indrogs poststationen i Mårbacken.
Postdirektionen  i Göteborg beslutade att poststationen skulle dras in onsdagen den 30 september 1970. Klockan 15:00 stängdes dörren till postkontoret i Lekvattnet för att aldrig öppnas igen.
Det var alltså inget annat än att göra för fröken Anna Mattsson och fru Birgit Dahlén som delat på sysslan som poststationsföreståndare än att bomma igen och gå hem. frimarke
Det var en nästan hundraårig epok i Lekvattnet som avslutades.

Lantbrevbärare
Från och med torsdagen den första oktober 1970 betjänades Lekvattnet av en lantbrevbärare från Torsby.  Lantbrevbäraren Thyra Eriksson övertog kontorets funktion och fungerade därefter  som ett rullande postkontor. Thyra  hämtar posten i Torsby på morgonen körde ut den till lekvattenborna och körde sedan tillbaka till Torsby för att redovisa. Det bli en sammanlagd sträcka på 16 mil varje dag.

I samband med omläggningen blev det också en del utsträckningar av linjen, bl. a. kom Långsjöhöjden sin post hemkörd. Kommunikationerna med Torsby kom också att försämras: Middagsbussen som tidigare fungerat som postbuss blev indragen och det blev bara buss morgon och kväll mellan Lekvattnet och Torsby.