Matlöpsbäckens skvaltkvarn

Vid Matlöpbäcken i Lekvattnet, strax nedströms sjön Matlöpen (som ligger i Östmarks socken), byggdes ursprungligen den skvaltkvarn som sedan nittio år har stått på hembygdsgården Kollsberg i Torsby.
Bilden med tillhörande text har skannats ur häftet ”Våra byggnader på Hembygdsgården Kollsberg”, vilket gavs ut av Fryksände Hembygdsförening i mitten av 1990-talet.
Håkan Larsson

 

Matlöpbäckens skvaltkvarn

Skvaltkvarnen

Skvaltkvarnen som var belägen vid sjön Matlöpen i Östmarks socken hade inköpts 1926 av trävaruhandlare J A Svärd, Torsby. Påföljande år skänkte han kvarnen till Fryksände hembygdsförening. Eftersom kvarnen var placerade nära sjöns utlopp kunde vattnet lätt regleras, vilket gav god vattentillgång under hela året.  Därför var just den kvarn särskilt mycket anlitad av bönder i trakten runtomkring. Den huvudsakliga kundkretsen  bestod av ett trettiotal nu ledlagda torp. Kvarn har funnits på platsen sedan finnarnas ankomst i slutet av 1600-talet. Kvarnen ombyggdes flera gången allt eftersom bättre stenar kunde anskaffas. Senaste ombyggnaden skedde omkring 1885 och kvarnen var i drift fram till omkring 1905.

Vattenhjulet på en skvaltkvarn är utformat efter liknade princip som hos en modern vattenturbin. Dess snedställda träblad är anfästade på en vertikal axel.  Skvaltkvarnar byggde där vattenflödet var begränsat men krävde i stället god fallhöjd. Var förutsättningarna de motsatta använde man sig av den “vanliga” vattenhjulsprincipen med ett horisontell hjulaxel. Skvaltkvarnar anlades därför främst vid små eller medelstora skogsbäckar.

 

 


Sjön Matlöpen ligger helt inom Östmarks socken men Matlöpsbäcken rinner in i Lekvattnets socken endast ett femtiotal meter nedströms den nuvarande dammen.
Den plats som på kartan är utmärkt som fornlämning ligger inom fastigheten Långsjöhöjden 1:2 (kyrkskogen), närmare bestämt på bäckens norra sida, strax efter platsen där en mindre bäck rinner in i Matlöpsbäcken norr ifrån.

Vid “R” låg Matlöpsbäckens skvaltkvarn

Håkan Larsson