Arkivbilder

14 - Arkivbilder
image_print

Arkivbilder.

Bild 1.
Konstruktion gjord i skala 1:10
av Ulf Dahl 2004

 14 - Arkivbilder

14 - Arkivbilder

Bild 2.
Det horisontella vattenhjulet, Karmen Kynna Lekvattnet.

14 - Arkivbilder

Bild 3.
Vinkelkuggväxel, fäst i botten på överstenen.

14 - Arkivbilder

Bild 4.
Karmen Kynna , Lekvattnets hembygdsgård

14 - Arkivbilder

Bild 5.
Inredningen i min konstruktion av kvarnen
vid Karmen Kynna.

14 - Arkivbilder

Hugo Olsson.

14 - Arkivbilder

Vidar Nordqvist.

14 - Arkivbilder

Bengt-Åke Grigholm och
Jan Sammels.

14 - Arkivbilder

Bengt-Åke Grigholm

14 - Arkivbilder

Jan Sammels.

14 - Arkivbilder