De olika komponenterna i detta system

image_print

De olika komponenterna i detta system.

Att bygga dammar var ett mte för att samla upp vatten från snösmältningen eller mycket regnande. Dessa gjordes så att normalflödet kundes släppas förbi när dammen var full. Vidar Nordqvist berättar att till kvarnen i Granån hade man under andra världskriget 8 dammar man kunde hushålla med5.

09 - De olika komponenterna i detta system

Trävirket i rännan var utsatt och måste bytas med jämna mellanrum. Det var viktigt att överflödsdvattnet släpptes förbi annars kunde vattnet gräva sej egna vägar och rasera dammbygget. Man styrde vattenflödet till vattenhjulet med en lucka i vattenrännan som kunde öppnas och stängas efter vilket varv man ville ha på stenen. Detta skötte man nere från kvarnen med en lång stör som manövrerade luckan i rännan. Om man lyssnar på intervjuerna av dem som varit med och malt, så förstår man att hela kvarnen skakar och rister när man släpper på vatten och stenarna börjar snurra. Jan Sammels6 berättar att när han var liten och var med om att starta kvarnen, så blev han väldigt rädd och trodde att hela kvarnen skulle rasa samman och falla i bäcken. Han sprang snabbt ut och satte sig i säkerhet.