Funktionen att omvandla vattenkraften till att driva malstenarna

Funktionen att omvandla vattenkraften till att driva malstenarna.

Id till att göra mitt jobb runt en kvarn fick jag
under ett seminarium vid Deutsches Museum i München 25 – 31 Oktober 2003.

05 - Funktionen att omvandla vattenkraften till att driva malstenarna

Denna kvarn (se bilden till vänster) var visserligen med vertikalt vattenhjul och kuggkrans överföring, men det gav mej ändå iden att utforska kvarnen där hemma. Under denna vecka på museet fick jag ett nyttigt tidsperspektiv på Teknikhistorien. Denna enorma vinst i arbetskraft, som kvarnen åstadkom, måste ha varit en stor revolution och det gav mej det historiska perspektiv som jag vill skriva om.

05 - Funktionen att omvandla vattenkraften till att driva malstenarna

Sedan att det finns en kvarn bara några kilometer från min bostad, gör det hela än mer spännande och intressant. Man kan tänka sig att från att mortla (se bild till vänster) och stöta mjölet, till att använda en vattenkvarn som gav en tidsbesparing på många män/kvinnor, var ett stort steg.
Detta var ett enormt framsteg för befolkningen på landsbygden. Under en hel dag kunde man emellertid inte mala mer är fem skäppor säd, det vill säga ungefär 100 kilo. Men i förhållande till vad man fick malet innan var det väldigt mycket. En skäppa är ett gammalt rymdmått, = 1/6 tunna, 20,9 liter, som en liten korg. Det gick ungefär 5 kappar (1kappa = 4,6 liter) på en skäppa. Allt enligt Bonniers Svenska Uppslagsbok Att sätta sitt ljus under skäppan betyder att inte visa hur klok eller duktig man är.