Skolor och skolkort

Vittjärns skola var den skola som var igång i flest antal år = 101 år.
 1. Hemvärnsgårdens skola (1954-1963  9 år)
 2. Mårbackens skola (1854-1950  96 år)
 3. Ormhöjdens skola (1859-1947  88 år)
 4. Kyrkskolan (1876-1962  86 år)
 5. Nya skolan (1963-2009 46 år)
 6. Sockenskolan (1847-1887  40 år)
 7. Vittjärns skola (1853-1954 101år)

Lärarinnan Anna Johansson

Den 11 november 1850 indelades Lekvattnet
i tre skoldisktikt.

Första distriktet
 • Spettungen
 • delar av södra och norra Lekvattnet
 • Stensgård
 • Kälkerud, väster om Ormhöjden
Andra distriktet
 • Bredsjön
 • Rörkullen
 • Rietomta
 • Välta
 • Ormberget
 • Kullarna
 • Mårbacken
Tredje distriktet
 • Övriga hemmanen

Till läserum används tills vidare sockenstugan i det distrikt där den är belägen, och i de övriga distrikten hyrs rum på skolkassans bekostnad där det är lämpligt.

Eftersom Rottnaälven delar andra distriktet, bör skola hållas på båda sidorna älven.

Anmärkning: Bron vid Mårbacken byggdes först 1860