1962, klass 5-6

Kyrkskolan. År 1962. Klass fem och sex.

Foto från : Ulf Dahlén

 

Sista terminen i kyrkskolan 1962, vårterminen 1963 fick vi flytta till nybyggda skolan.
Börje Oscarsson

0 Läraren John Brusell
1 Ylva, Poptorp
2 Magny Gustavsson
3 Ingalill Nilsson
4 Elisabet
5 Alvar Persson,, Alfhem
6 Gun Kareliusson
7 Jan Sammels
8 Kent Ludvigsson
9 Sture Eklund

10 Pia Larsson
11 Börje Johansson
12 Irene Johansson

13 Börje Oscarsson
14 Britt Johansson
15 Birgitta Grigholm
16 Asta Keck
17 Eva Öster
18 Berit Larsson, Sandhea
19 Annicka Larsson
20 Doris Larsson
21 Sylvia Johansson
22 Sven Erik Sjögren (prästpöjk)
23 Eino Värme
24 Håkan Isaksson
25 Inge Larsson
26 Jan Kjellberg
27 Matti Larsson