7-torpsleden

image_print
  • Längd: 7,9 km
  • Tid: 2,5 timmar
  • Svårighetsgrad: Medel
  • GPS-koordinater startpunkt: N 60° 8.505 E 12° 33.343
  • Plats: Lekvattnet, väster om Torsby, nära norska gränsen. Från Torsby kör du E16 mot Norge. Vid Lekvattnet och Finnkulturcentrum, svänger du av från E16, åt vänster. Följ skyltningen mot Ritamäki naturreservat. Efter cirka 10 km tar du av till höger och kör ytterligare en kilometer fram till parkeringen vid sjön Lomsen. Det är även parkering för Ritamäki finngård och naturreservat. Ingen kollektivtrafik.

Lekvattnets Hembygdsförening

Lekvattnet 45

68591 Torsby

tel 0560-50225

Upplysningar: Bodil Nordquist 0730-53 68 42
Hembygdsföreningen har enkel sommarservering på Ritamäki finngård.
Broschyr med karta och information finns att köpa på Torsby turistbyrå för 20 kronor.
Turistbyrån i Torsby, turist@torsby.se +46 (0)560 160 50

En vandringsled på ca 8,2 km, bland minnen från bosättningar från 1600- till 2000-talet. Ingår i Finnskogaleden.

Sju torp med skogfinsk bakgrund. Här finner du allt från Valli där det bara finns ruiner kvar eller Ritamäki som är det bäst bevarade skogsfinska torpet på hela Finnskogen. Det finns två naturliga startställen för 7-torpsrundan.1. På den svenska sidan är parkeringsplatsen vid sjön Lomsen den vanliga startplatsen. Dit kommer du genom att ta av från huvudvägen vid Lekvattnet och bara följa skyltningen mot Ritamäki. Det är 10 km från Lekvattnet till parkeringsplatsen.2. På norsk sida är det Lebiko som är det vanliga startsället för vandringen. Dit kommer du genom att köra in från riksväg 200 mellan Masterud och Øiermoen. Tre vägar leder in från Femoen/Dragonmoen, över Viker eller från Øierås som är öst om Øiermoen. Alla vägarna in är privata skogsbilvägar så var observant på att standarden inte alltid är perfekt.

Karta

7-torpsleden

7torpsleden


Starten

Google maps

Vandringen startar från parkeringen norr om sjön Lomsen. På sjön Lomsen flottade man förr timmer.

Torp 1: Lomstorp
Det första torpet, med sin fina gamla jordkällare. Privat

Lomstorp2

lomstorp 

Torp2: Svartbäcken
Svartbäcken ligger på en liten ås med god utsikt mot Lomsen

PRIVAT

svartbacken

Torp 3 Österby, Autiomäki, Ödegårdsbacken
Byggdes och röjdes i början av 1700-talet. Gamla byggnader längre upp i backen. I rökstugan bodde 8 vuxna och 10 barn på 1820-talet. Då hade ingen präst varit där på 150 år. På sin tid en stor gård. Beboddes fram till 1970-talet. Rökstugan flyttad till Glomdalsmuseéet,
Privat


Riksgränsen

Torp 4: *Lebiko, Alhult

Uppodlat under 1800-talet, beboddes fram till 1960-talet. Under andra världskriget, sista utposten på norska sidans “Frihetens farliga väg”. Lebiko är en av de yngre finntorpen på Finnskogen, och hus och kulturlandskap  (DNT Finnskogen og Omegn).

Torp 5: Kissalamp, Kattjärn

Bröts av två bröder från Norge under 1700-talets senare hälft Här sågs tomtar så sent som på 1900-talet. Lämnades 1964. stockar efter rökstuga på vinden I Kissalamp slutade en viktig flyktingsrutt under andra världskriget. Denna rutt är nu röjd och markerad.

Privat

Gammaldags träbro

Torp 6: Vallis (ruiner)

Beboddes under 1700 och 1800-tal Torpet övergavs och blev öde 1905 då gårdens barn flyttade till Amerika. Rökstugeruin

Torp 7: Ritamäki, Ritaberg

Övre gården troligen uppförd på 1780-talet. Tidigt övergiven. Källare och rökstugeruin finns kvar. Nedre gården byggdes 1840. 1857 drabbades gården av rödsot (dysenteri) och alla barn dog under en och samma vecka, modern någon vecka senare. Fadern bildade ny familj och fortsatte driva gården. Beboddes fram till 1964. Gården skänktes till Lekvattnets hembygdsförening som sköter under håll och visning. Sommartid erbjuds enklare servering.

Naturreservat

Följ en gångstig rakt söderut 2 kilometer genom skogen ned till parkeringen, norr om sjön Lomsen.