Flyttat hem

Det var invigningsceremoni med tal och underhållning
Det var visning av den nya utställningen och de specialkonstruerade lokalerna.

Det är finnskogshistoria i en helt ny tappning, i nya lokaler och med nya utställningar.

Lokalerna är utformade för att besökarna ska lockas till fördjupning om finnkulturen.
I val av materiel, byggnadsteknik och färger har det nya centrat hämtat inspiration får det landskap som svedjefinnarna slog sig ned i, och som omger byggnaden.
Det blir utställningar om skogslandskapet och de svedjebrukande finnarna.
I utställningarna berättas om de villkor som skoglandskapet gav, om kolonisering och bosättning i Finnskogen.

  • Vad mötte finnarna när de kom?
  • Vilka bodde redan på platsen?
  • Vad kunde utvinnas ur skogen?

Berättelser om hur bosättningen varierat – perioder av gles bosättning har avlösts av inflyttning och förtätning. Människor har kommit och gått, slagit sig ner och försvunnit. Det handlar om en gränslandskap, som fått se immigranter, emigranter, flyktingar och resande röra sig i ständiga vågor fram och åter – och det är en fortsatt pågående process, där nya generationer flyttar in och flyttar vidare, ett gränslandskap med namnet “Finnskogen“.

Mötesplats

Målet är att det nya Finnskogscentrum också ska bli en mötesplats för lokalbefolkningen.
– det ska gå att använda huset året om – ett hus fyllt av liv.